Nieuwsbericht

Nieuwe handreiking: sociaal werk mag ook na 17:00 uur open blijven

30 november 2021 | 1 minuut lezen

De afgelopen dagen heeft Sociaal Werk Nederland intensief contact gehad met het ministerie van VWS en LSA bewoners om te komen tot een nieuwe handreiking dorps- en buurthuizen. Het belangrijkste punt uit de handreiking is dat alle sociaal werk locaties ook na 17:00 uur open kunnen blijven voor alle sociaal werk geïndiceerde activiteiten. Onder sociaal werk locaties verstaan we alle dorps- en buurthuizen, jongerenlocaties, jongerencentra, wijkcentra, dagbestedingslocaties etc.

Ook buitenactiviteiten voor kwetsbare groepen kunnen doorgaan. Het is aan de sociaal werker om te beoordelen wat een sociaal geïndiceerde activiteit is en wat een kwetsbare groep is, waarbij geldt dat het de voorkeur heeft om zoveel mogelijk vóór 17.00 uur te organiseren.

Voor alle duidelijkheid: voor de toegang tot buurthuizen en jongerenlocaties is geen CoronaCheck nodig.