Nieuwsbericht

Themabijeenkomst kwaliteit VE en de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker

22 november 2021 | 1 minuut lezen

Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe maatregel in de voorschoolse educatie (VE) van kracht: er wordt een norm gesteld aan het aantal uren dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE wordt ingezet. In de themabijeenkomst doe je ideeën op hoe gemeenten en VE-aanbieders samen uitvoering kunnen geven aan kwaliteitsverbetering in de VE door een beredeneerde inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

De online bijeenkomst is voor beleidsambtenaren van gemeenten en pedagogisch management/staf van VE-organisaties. De bijeenkomst vindt plaats op 2 december van 09.00 - 10.30 uur. Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor aanmelden, klik hier.

Meer informatie over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE vind je in de Handreiding Werken aan kwaliteit in de VE.

Lid wordenContact