Nieuwsbericht

Belang sociaal werk ook financieel erkend: loonsverhoging zorg geldt ook voor sociaal werk

28 september 2021 | 2 minuten lezen

Het demissionaire kabinet trok vorige week tijdens de Algemene Beschouwingen € 675 miljoen uit voor extra zorgsalarissen. Na overleg met Sociaal Werk Nederland en collega-brancheorganisaties heeft het Ministerie van VWS besloten dat ook de welzijnssector onder deze regeling valt. “Een opsteker voor het belang van sociaal werk”, aldus Lex Staal (directeur Sociaal Werk Nederland).

Spoedoverleg
Nadat op 23 september jongstleden bekend werd dat er € 675 miljoen beschikbaar komt voor extra zorgsalarissen, heeft Sociaal Werk Nederland contact opgenomen met het Ministerie van VWS met de vraag dit aanbod te verbreden naar de welzijnssector. Het belangrijkste argument? De medische zorg en het sociaal werk in de buurten zijn communicerende vaten. Wie slecht in z'n vel zit loopt het risico om ziek te worden. Na het SER-rapport ‘Zorg voor de toekomst’ uit juni 2020 is het voor iedereen duidelijk: alleen door ook in te zetten op welzijn en preventie kan de gezondheidszorg betaalbaar blijven. Oftewel: zorg en sociaal werk horen bij elkaar.  

Lex Staal: Hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt in deze twee sectoren. Net als in de zorg, krijgt het sociaal werk vacatures steeds moeilijker vervuld. Het onafhankelijk belonen van de zorg- of welzijnssector geeft een onnodige verstoring op de arbeidsmarkt en daar zijn beide sectoren niet mee gebaat.” Gelukkig onderschreven ook de minister en de brancheorganisaties binnen de zorg deze zienswijze. Na spoedoverleg op 27 september is een overeenkomst getekend, waarbij ook de welzijnssector meegenomen wordt in de extra verhoging van de salarissen.

Erkenning sociaal werk
Het jarenlang investeren in het op de kaart van sociaal werk begint zijn vruchten af te werpen, volgens Lex Staal. Het aflopen anderhalf jaar kende verschillende mijlpalen in de waardering en erkenning van het sociaal werk.  In maart 2020 is het sociaal werk toegevoegd aan lijst van cruciale beroepen. In juni 2020 verscheen het bovengenoemde SER-rapport en nu volgt ook een financiële erkenning. Lex Staal: “We zijn ontzettend blij met deze overeenkomst, maar we zijn er nog lang niet. Er komt zoveel op de wijken af. Er is zeker nog een miljard nodig om de volledige potentie van het sociaal werk optimaal te kunnen benutten. Sociaal werkers hebben te kampen met een hoge werkdruk en werken zich drie slagen in de rondte. Er moeten echt meer collega's bij om die sterke sociale basis in buurten waar te maken. En toch is deze overeenkomst een belangrijke stap in de erkenning van ons werk. Het laat zien dat onze inspanningen zoden aan de dijk beginnen te zetten.”

Verdere uitwerking volgt
In de uitwerking is nog veel onduidelijk. De komende tijd gaan we hierover met betrokkenen in overleg. Toch wilden we niet wachten om dit goede nieuws alvast met u te delen. Zodra er meer bekend is, zullen we u nader informeren.

Wij gaan weer vol goede moed verder met ons werk: laten zien dat sociaal werkt!