Nieuwsbericht

Zuid-Holland doet appél op sociaal werk om samen energiearmoede aan te pakken

20 juli 2021 | 1 minuut lezen

De Provincie Zuid-Holland stelt dat iedereen mee moet kunnen doen in de energietransitie. En heeft een meerjarige aanpak opgesteld om die ‘inclusieve energietransitie’ te realiseren. In 20 buurten in Zuid-Holland leeft 39% van de inwoners van buurten in energiearmoede, blijkt uit onderzoek van TNO. Dat betekent dat huishoudens onvoldoende toegang hebben tot energievoorzieningen. De provincie is in gesprek met gemeenten in Zuid-Holland over een aanpak in vijf wijken met een grote kans op energiearmoede. En betrekt de BPSW en Sociaal Werk Nederland omdat de provincie een belangrijke rol ziet voor het sociaal werk.  

Rol sociaal werk
Het sociaal werk kent de wijken en komt achter veel voordeuren. Sociaal werkers kunnen mensen ondersteunen bij het haalbaar en betaalbaar houden van de transitie. En zo er aan bijdragen dat mensen die niet vanzelf mee kunnen doen ook toegang houden tot betaalbare duurzame energie. En daar misschien zelf ook een rol in pakken. Meer informatie over de rol van het sociaal werk is ook gepresenteerd in het webinar over sociaal werk en de energietransitie op 15 april jongstleden.

Oproep
De aanpak van de provincie Zuid-Holland biedt een kans voor het sociaal werk hun rol in de energietransitie in wijken te starten dan wel verder door te ontwikkelen. Afgelopen voorjaar is in twee sessies met professionals in het sociaal werk al gesproken over de mogelijke bijdrage van sociaal werk aan deze aanpak. Lidorganisaties uit Leiden, Zwijndrecht, Alphen aan de Rijn, Vlaardingen, Schiedam, Delft, Capelle aan de IJssel, Den Haag en Rotterdam die een rol voor zichzelf zien in de wijkaanpak, kunnen hierover contact opnemen met Edwin Luttik. In deze gemeenten voert de provincie nu verkennende gesprekken over een stevige wijkaanpak. Eventuele ondersteuning bij de invulling van die rol is bespreekbaar.   

Bijlagen:

Inclusieve energietransitie 2021- 2023 Provincie Zuid-Holland
Energiearmoede in kaart (rapport TNO)
Flitscollege van Koen Straver (TNO) over energiearmoede (georganiseerd door de BPSW)

Lid wordenContact