Nieuwsbericht

Terugkijken virtueel werkbezoek: Aanpak wachttijden: ggz en sociaal werk in de wijk

6 juli 2021 | 1 minuut lezen

Op 28 juni 2021 organiseerde Sociaal Werk Nederland een virtueel werkbezoek Aanpak wachttijden: ggz en sociaal werk in de wijk. Het idee ontstond vanuit de Landelijke Stuurgroep Wachttijden ggz waarin Sociaal Werk Nederland participeert.

Samenwerking met collega’s
Preventie wordt steeds meer door ook andere partijen belangrijk gevonden: door zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, huisartsen, woningcorporaties, politie en ggz-instellingen. Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland: ‘De vraag aan Sociaal Werk Nederland om mee te doen in de Landelijke Stuurgroep Wachttijden ggz laat zien dat er erkenning is voor sociaal werk. Sociaal werkers kunnen veel betekenen voor bewoners met mentale problemen en collega’s ontlasten. Ja, ik zie huisartsen, ggz-medewerkers als collega’s. Als we vanuit de mens denken en niet vanuit domeinen kunnen we tot een mooie samenwerking komen.’

Ook Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz ziet dat. ‘Om de inclusiviteit en mentale veerkracht in de samenleving te kunnen bewerkstellingen, hebben we alle partners nodig. We kunnen het niet alleen. Ik roep de financiers en wetgever dan ook op om samenwerking mogelijk te maken door schotten weg te nemen om de mens te kunnen helpen.’

Aan het werkbezoek deden genodigden mee vanuit de Landelijke Stuurgroep Wachttijden ggz, de leden van de Taskforce wachttijden ggz Rotterdam, de regio’s waar ‘versnellers’ actief zijn in de aanpak van wachttijden, betrokken ggz- en sociaalwerkaanbieders in Rotterdam, ambtenaren uit diverse gemeenten en stakeholders van Sociaal Werk Nederland.

Rotterdam, met als gastorganisatie Wmo radar, was de plaats waar het werkbezoek plaatsvond.

Met filmpjes, interviews en gesprekken werd o.a. de Rotterdamse praktijk getoond; een inspirerend en effectief voorbeeld voor andere regio’s.

Wil je weten wat is getoond en besproken? Hier vind je de AVG-proof gemaakte versie van het werkbezoek.

Lid wordenContact