Nieuwsbericht

Pilot Samenwerken in de eerste lijn

2 juli 2021 | 1 minuut lezen

Vanuit Sociaal Werk Nederland zijn we via onze sociaal raadslieden betrokken bij de pilot Samenwerken in de eerstelijn. Die startte vanuit de constatering dat medewerkers van het Juridisch Loket en sociaal raadslieden, die eerstelijns juridische bijstand en rechtshulp aan rechtzoekenden met een laag inkomen verlenen, en toegevoegde advocaten die ingezet kunnen worden bij tweedelijns juridische bijstand voor deze doelgroep, elkaar niet altijd goed weten te vinden.

Verbetering van de hulpverlening is gebaat bij betere samenwerking. Deze pilot is nu afgerond en de resultaten worden nu verwerkt in een rapportage. Zodra het schrijven van het rapport is afgerond, plaatsen we deze uiteraard op onze website. De voorzichtige conclusie is dat de hulpverlening gebaat is bij betere samenwerking tussen de partijen.