Nieuwsbericht

Meld je aan voor een werkplaats van Schouders Eronder

22 juni 2021 | 2 minuten lezen

Schouders Eronder wil dat mensen met (dreigende) financiële problemen eerder, beter én sneller geholpen worden. Bij veel mensen staat het water al aan de lippen en corona doet het water nog sneller stijgen. Gemeenten, schuldhulpverleners, professionals in het sociaal domein en de 15.000 vrijwilligers in de schuldhulp zijn doordrongen van de urgentie. Samenwerken in de keten van schuldhulpverlening staat centraal, maar hoe doe je dat? Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

De schuldhulpverlener kan het niet alleen. Ook een goed toegeruste professional die beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, is afhankelijk van de samenwerking in de keten. Dit vraagt om korte lijntjes, om onderling vertrouwen én bestuurlijke steun in de betreffende keten.

De lokale samenwerking is lang nog niet overal stevig georganiseerd en dit gaat ten koste van de inwoner met (problematische) schulden.

Daarom faciliteert Schouders Eronder meerdere werkplaatsen!
De werkplaats is actiegericht, vertaalt beleid naar praktijk en zorgt daadwerkelijk voor korte lijntjes. In een werkplaats gaat één gemeentelijke organisatie samen met de ketenpartners een vraagstuk methodisch aanpakken in maximaal 8 bijeenkomsten van maximaal 4 uur (fysiek) of 2,5 uur (online). Er wordt gewerkt aan een verbeterd werkproces: leren door te doen. Daarnaast maken de deelnemers zich de Schouders Eronder methode eigen, zodat zij in de toekomst met elkaar ook aan andere vraagstukken kunnen werken.

Werkplaats Almere en werkplaats Stroomopwaarts succesvol afgerond.
Saskia (beleidsadviseur Aanpak Schulden, gemeente Almere): “Je vraagt je af: waarom hebben we dit soort verbeterpunten niet eerder opgemerkt? Het lijkt allemaal zo simpel. Kennelijk heb je zo’n intensief en gezamenlijk traject nodig om het echt te gaan zien, maar ik ben vooral blij dat er nu veel in gang is gezet. Processen zijn meer op elkaar aangesloten en er is minder bureaucratie. Dat is fijner werken voor ons en onze cliënten worden beter ondersteund.”

Yvonne (beleidsmedewerker schulden, Stroomopwaarts ) “Het was de investering waard. De Werkplaats is een begrip geworden en andere ketenpartners haken nu makkelijker aan.”

Met welke vraagstukken zij samen met ketenpartners aan de slag gingen en wat het opgeleverd heeft lees je in de themakrant Werkplaatsen.

Wat is de Schouders Eronder methode?
De Schouders Eronder methode bestaat uit een 10 stappenplan dat helpt om complexe vraagstukken methodisch aan te pakken; stap voor stap en getoetst aan verschillende aspecten zoals klantbeleving, bestuurlijk mandaat en randvoorwaarden. Met behulp van praktijkvoorbeelden, kennis en kunde van de deelnemers en inzichten uit de wetenschap wordt onderzocht welke oplossingen kunnen werken in de eigen lokale context. De methode staat voor lerend oefenen, reflecteren en werken aan de hand van een eigen vraagstuk. Natuurlijk is er veel ruimte voor dialoog.

Wil je meer weten of deelname aan een werkplaats ook bij jouw lokale keten past of wil je jouw keten aanmelden? Neem contact op met Marleen Smit via msmit@divosa.nl en 06-82375066.

Lid wordenContact