Nieuwsbericht

SER, pak door met een sterke pedagogisch buurt én verbinding met school en kinderopvang!

10 juni 2021 | 2 minuten lezen

Een kansrijke start voor ALLE kinderen van 0 – 13 betekent wat Sociaal Werk Nederland betreft: extra aandacht voor juist die kinderen die het meest gebaat zijn bij een sterke pedagogische buurt. Daar groei je op, daar woon je, daar moet je als kind kunnen rekenen op sterke pedagogische basisvoorzieningen. Vooral als je ouders, de sociale omstandigheden en de buurt in gebreke blijven.

De SER zet goede stappen met haar advies maar verzuimt om een ‘sterke sociale basis voor opgroeien in de buurt’ integraal vorm te geven. In een reactie aan de SER pleit Sociaal Werk Nederland er daarom voor om door te pakken en de noodzakelijke laagdrempelige pedagogische ondersteuning in de buurt te regelen mét de verbinding met onderwijs en kinderopvang. Juist in de minder kansrijke buurten kan met extra aandacht en basisvoorzieningen achterstand worden voorkomen.

Net als de SER zien wij dat gratis opvang cruciaal is. Voor ouders met een kleine portemonnee en in achterstandssituaties mogen er geen drempels zijn om hun kind naar de opvang te brengen. Dat betekent: houd de kosten laag en het systeem zo simpel mogelijk.
Vanuit pedagogisch oogpunt weten we dat het voor peuters effectief is als een vve-programma over meerdere dagen gedurende meerdere dagdelen wordt aangeboden. Daarom raden wij het af om het aanbod van 16 uur per week per se te koppelen aan twee dagen. Juist ouders uit lagere SES-groepen hebben baat bij een aanbod waarbij ouders de mogelijkheid hebben om hun kind naar de opvang te brengen verdeeld over meerdere dagen, zoals we dat kennen vanuit het peuterspeelzaalwerk. Wij vinden dat de behoefte van het kind het uitgangspunt moet zijn; dat vraagt maatwerk en kan het best beoordeeld worden door de pedagogisch professionals.

Sociaal Werk Nederland pleit er ook voor om nu snel een landelijk aanbod te realiseren voor álle kinderen tussen 4 en 13 jaar. Veel kinderen gaan immers niet naar de bso, maar zitten alleen thuis of lopen op straat. Dat landelijk aanbod moet naar lokale behoefte ingevuld kunnen worden om keuzevrijheid en diversiteit te handhaven. Het IJslandse model,  waarbij alle kinderen een voucher krijgen die te besteden is aan activiteiten buiten de school, kan als inspiratie gelden.

Investeer dus in een sterke pedagogische omgeving met laagdrempelig goed aanbod in de buurt rond talentontwikkeling, leerondersteuning, positieve gezondheid, gezonde leefstijl en mentale kracht. Organiseer samenwerking rond dat wat vooral de minder bevoorrechte kinderen nodig hebben. Investeer daarnaast in opvoedondersteuning en opvang die goed aansluit bij wat juist deze ouders en kinderen nodig hebben. Zorg ook voor betere bestaanszekerheid en voorkom bestaansstress bij ouders. Zo wordt de start van het kind écht kansrijker voor álle kinderen.

Een mooie uitdaging hierin is ook de zorgen dat kinderen die extra hulp of zorg nodig hebben, dat zo laagdrempelig en snel kunnen krijgen. Een nauwere samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en jeugdzorg, op lokaal niveau kan hierin veel betekenen.