Nieuwsbericht

Het opstarten van de samenleving en vaccinaties

21 april 2021 | 2 minuten lezen

Bij het voorzichtig opstarten van de samenleving en het verruimen van maatregelen moet ook het sociaal werk meegenomen worden. Daarom legt Sociaal Werk Nederland opnieuw vragen hierover neer in Den Haag. We ontvangen van leden onder meer vragen over de mogelijkheid om thuistesten beschikbaar te stellen voor sociaalwerkwerkgevers en vrijwilligers; en zelftesten voor vrijwilligers, sociaal werkers. Ook omdat het sociaal werk veel werkt met vrijwilligers die zelf kwetsbaar zijn dan wel minder draagkrachtig zijn. Duidelijkheid vragen we ook met betrekking op het opstarten van groepsactiviteiten zowel binnen als buiten. Mag dat weer; en wat kan bv in situaties als buurtactiviteiten met een buurtbus en/of terras buiten voor lichte vormen van ontmoeting. 
Er is wel een richtlijn voor de maatschappelijke opvang. 

Vaccinatieprogramma
Er zijn ook vragen om vaccinatie van sociaal werkers te bepleiten. Het oorspronkelijk vaccinatieprogramma is door alle berichten over het vertrouwen van mensen in de diverse vaccins behoorlijk overhoopgehaald.  Was er eerder sprake van voorrang voor die groepen van professionals die met kwetsbare doelgroepen werkten, nu is dat principe nu losgelaten en geldt alleen nog het algemeen leeftijdsprincipe: afhankelijk van je geboortedatum kom je aan de beurt. Maar met de onduidelijkheden rond AstraZeneca en Jansen is ook daarvan nu niet duidelijk wie wanneer aan de beurt komt.

In een overleg met Minister Van Ark van VWS heeft Sociaal Werk Nederland, samen met de andere werkgever- en werknemersorganisaties in Zorg en Welzijn, hier onze grote ongerustheid hierover kenbaar gemaakt. Wij hebben gepleit voor wel degelijk een prioritering van werknemers die werken met kwetsbare groepen. Wij achten dat in belang van de gezondheid en de veiligheid van zowel de werknemer als de cliënt. In dat kader steunen wij ook de oproep van de ziekenhuizen om de vaccinatie van groepen zorgmedewerkers met voorrang toe te passen.

Hoewel Minister Van Ark zich de oproep en de noodzaak van onze hartenkreet begreep, kon zij niet anders dan deze meenemen naar het Catshuis-overleg van afgelopen zondag. Gezien de huidige berichtgeving in de landelijke media, heeft dit niet tot aanpassingen van het huidige beleid geleid.

Wij ontvangen veel oproepen van leden die pleiten voor voorrang in het vaccineren van groepen sociaal werkers. Wij voelen ons daarmee gesteund in het pleidooi bij de minister. Met de andere zorgpartijen moeten wij helaas constateren dat dit vooralsnog zonder succes is. Wij blijven ons aan de relevante overlegtafels uiteraard inzetten voor een passend vaccinatieschema dat recht doet aan het feit dat sociaal werker een cruciaal beroep is.

Openingsplan.

 

Lid wordenContact