Nieuwsbericht

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

12 april 2021 | 1 minuut lezen

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

Het MFO:

  • Wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan corrigeren.
  • Helpt wanneer je er niet uit komt. Dan gaan we aan de slag om de fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.
  • Helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij is betrokken of als het gaat om registratie-overstijgende problemen en fouten.
  • Helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.
  • Helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog geen oplossing is, doen we er alles aan om te zorgen dat jij niet verder in de problemen komt. Is de oplossing bereikt, dan helpen we waar mogelijk bij het herstellen van de gevolgen.

Het MFO werkt samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot jouw gegevens weer kloppen.
Stel, er staat iets verkeerd in een systeen van de gemeente, en je krijgt dat voor je bewoner niet opgelost, dan kun je daar hier melding van maken
Voorbeelden van meldingen vind je hier. 

Ze ondersteunen ook overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden. En ze beheren een platform voor deze organisaties om samen te leren en te verbeteren. Zo werken ze mee aan een nog betere kwaliteit van overheidsregistraties. 

In de infographic die je vindt als bijlage, zie je het MFO in beeld. 

Lid wordenContact