Nieuwsbericht

‘Benut het potentieel van mbo-sociaal werkers beter!’

30 maart 2021 | 2 minuten lezen

‘Benut het potentieel van mbo-sociaal werkers beter!’ Dat is de dringende oproep van de MBO Raad, BVjong, een aantal roc’s en Spoor 22. In een pamflet roepen zij Sociaal Werk Nederland, de VNG en het Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk op de kracht van mbo’ers beter te benutten. Sociaal werk met bewoners in buurten vraagt sowieso om meer capaciteit én om meer mbo-sociaal werkers.

Het pamflet werd tijdens het congres ‘De mbo sociaal werker maakt contact’ van het Summa college overhandigd aan Edwin Luttik, voorzitter van het Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk en adviseur van Sociaal Werk Nederland.

De kracht van de mbo sociaal werker
‘Een terecht appèl waar de sector mee aan de slag moet’, vindt Luttik. ‘De kracht van de mbo-sociaal werker zit ‘em in hun directe aansluiting bij bewoners. ‘Bij vraagstukken als eenzaamheid, armoedebestrijding, mantelzorg ondersteuning, laaggeletterdheid en ondersteuning van (kwetsbare) jeugd kan de mbo-sociaal werker het verschil maken’, stellen de schrijvers van het Pamflet. ‘Die spreken vaak nét meer de taal van de straat, buurt of wijk.’

Actieagenda
‘Er moet een tandje bij om in onze sector meer perspectief te creëren voor mbo’ers, want we hebben ze inderdaad hard nodig’, stelt Luttik. ‘Niet voor niks heeft Sociaal Werk Nederland een Actieagenda onderschreven om dat te realiseren. Het vereist regionale afspraken tussen werkgevers en het mbo over passende banen en leermogelijkheden voor mbo’ers.’ Er zijn al lang mooie en inspirerende voorbeelden van effectieve samenwerking zoals het project Spoor22 in Den Haag en het project Buurtverbinding in Amsterdam. Maar dat is niet genoeg: ’In heel Nederland moet die samenwerking tot stand komen.’

Uitbreiding business cases en campagne
Wat ook helpt is om de meerwaarde van het werk van mbo’ers te onderbouwen. Dat kan door het huidige onderzoek van het Arbeidsmarktplatform Sociaal Werk naar het rendement van het sociaal werk uit te breiden met businesscases waar het werk van mbo’ers centraal staat.
Luttik: ‘De uitkomsten kunnen we dan gebruiken in de gesprekken met onder andere gemeenten. Die zitten krap en gaan vervolgens soms onterecht opleidingseisen stellen aan het sociaal werk’, aldus Edwin. En we gaan in de mediacampagne over sociaal werk die op 26 mei wordt gelanceerd op het jaarcongres van Sociaal Werk Nederland en het Arbeidsmarktplatform het verhaal en de meerwaarde van mbo-sociaal werkers een gezicht geven. Die campagne richt zich behalve op de sector zelf, op beleidsmakers en het brede publiek.      

U vindt het pamflet als bijlage bij dit artikel.
Op de website van het Summacollege vind je meer informatie over mbo'er sociaal werk. Mét filmpjes!
Terugkijken van het event op 30 maart kan hier.