Nieuwsbericht

Nederlandse mantelzorgers: feiten en cijfers

25 maart 2021 | 1 minuut lezen

Movisie maakte een actueel overzicht over 'Mantelzorg'. Gezien de vergrijzing, werkende vrouwen, overbelaste (migranten)vrouwen een thema voor de toekomst. 

Hoeveel mensen in Nederland zorgen voor een familielid, grootouder of andere naasten? Welke hulp bieden deze mantelzorgers? En in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van ondersteuning? Movisie zet de feiten en cijfers op een rij met betrekking tot het ondersteuningsaanbod, samenwerking met professionals en de toekomst van informele zorg. Daarnaast koppelen wij dit aan relevante en behulpzame kennis en tools die beschikbaar zijn.

Uit onderzoek van SCP in 2019 blijkt dat veel mensen in Nederland mantelzorg verlenen. 

  • Ongeveer 35% van de 16-plussers (circa 5 miljoen mensen) geven mantelzorg aan bekenden of naasten.
  • Ongeveer 825.000 mensen helpen langdurig (langer dan drie maanden) en intensief (meer dan acht uur per week). Dit zijn ongeveer 16% van de mantelzorgers.
  • Mantelzorgers bieden gemiddeld 7,4 uur hulp aan naasten.
  • Mantelzorgers bieden gemiddeld 5,4 jaar hulp aan naasten.
  • 9% van de mantelzorgers geeft aan ernstig belast te zijn. Dit percentage is sinds 2016 niet veranderd.

Mantelzorgers kennen iets beter de weg. Degenen die geen gebruik maken van mantelzorgondersteuning, geven vaker aan (waarschijnlijk) te weten waar zij terecht kunnen voor advies, informatie en ondersteuning. Toch geeft 30 procent van de mantelzorgers die geen ondersteuning ontvangt aan niet de weg te weten naar deze ondersteuning.
Lees verder op de website van Movisie. 
Mantelzorgen zijn van grote waarde: 22 miljard.
Zie het rapport van Ecorys en Omroep Max; kost de samenleving veel geld omdat door overbelastign mantelzorgers op hun eigen werk uitvallen. 
Zie de 10 uitgangspunten voor mantelzorg op de website van Mantelzorg.nl