Zoekresultaten voor "vluchtelingen statushouders integratie inburgering"

U heeft gezocht op "vluchtelingen statushouders integratie inburgering", dit heeft 198 resultaten opgeleverd.

Resulaten met trefwoord(en) vluchtelingen worden getoond. [ opheffen ]

Sorteer op

Handreiking Kwaliteitskaders en -standaarden Inkoop Sociaal Domein

...van (mogelijke) non-acceptatie door de omgeving van specifieke doelgroepen, zoals vluchtelingen of LHBTI’ers, en is alert op de gevolgen hiervan...
Nieuws |

Sterk en zwak jongerenwerk in Europees perspectief

...Wat betreft de vluchtelingen: de meeste van de 1,6 miljoen vluchtelingen die de afgelopen 6 jaar Griekenland bereikten willen er...
Nieuws |

Armoede en bestaansonzekerheid: lees dit boek!

...rol van scholen, eenzaamheid (van ouderen), thuis- en daklozen en vluchtelingen komt aan bod. Al deze aspecten komen samen in...
Nieuws |

Pittige blog Eric van der Burg: Van snoeireflex naar groeimodel

...dat er juist in deze wijken steeds meer kwetsbare ouderen, vluchtelingen en mensen met psychiatrische klachten wonen. Juist sociaal werkers...
Nieuws |

De nieuwe Wet inburgering treedt definitief in werking op 1 januari 2022.

...groter dan verwacht, door de hogere taakstelling van te huisvesten statushouders door gemeenten voor 2021. De eerder beschikbaar gestelde €... ...eerdere uitstel van de wet. Bron: Divosa De nieuwe Wet inburgering treedt in werking op 1 januari 2022. Dat heeft minister...

Over macht, tegenmacht en ónmacht

...in de wijken waarin naast steeds meer kwetsbare ouderen en vluchtelingen ook steeds meer mensen met psychiatrische klachten wonen. Sociaal...
Nieuws |

Aan de slag met de nieuwe Wet inburgering

...actuele informatie en tools over dit onderwerp en vanuit de commissie Vluchtelingen & Integratie van Sociaal Werk Nederland. De Commissie Vluchtelingen... ...dat vanaf dat moment gemeenten de regie krijgen over de integratie van nieuwkomers. Dat zou moeten leiden tot meer en... Als de nieuwe Wet inburgering inderdaad op 1 januari 2022 ingaat, zijn gemeenten vanaf dat moment verantwoordelijk voor de inburgering...
Nieuws |

Inburgering naar gemeenten? Dan ook meer geld naar de begeleiding van vluchtelingen

...Bestuurder Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo en lid van de commissie Vluchtelingen & Integratie van Sociaal Werk Nederland. Het gaat over... ...gemeente is het anders geregeld. Welzijn heeft lokale netwerken die statushouders helpen om te integreren in gemeenschappen: buurthuizen, vrijwilligerswerk, activiteiten,... ...Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo en lid van de commissie Vluchtelingen & Integratie van Sociaal Werk Nederland. Het gaat over de Mindmap... ...eisen Beiden maken zich bovendien zorgen over de nieuwe Wet inburgering die op 1 januari 2022 dan toch werkelijk moet...
Nieuws |

‘Stuk voor stuk powervrouwen’; documentaire over vrouwelijke nieuwkomers op zoek naar werk

...doen er mee? Jongeren en jongvolwassenen met een migratieachtergrond (nieuwkomers), vluchtelingen uit oorlogsgebieden en Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s). Meer weten... ...vijf jaar geleden uit Syrië naar Nederland. Inmiddels zijn ze statushouders en bezig zich hier te settelen, elk met hun...
Nieuws |

Commissie Vluchtelingen & Integratie update

...ruim vier jaar geleden het initiatief genomen voor een commissie Vluchtelingen & Integratie. Sociaal Werk Nederland heeft ruim vier jaar... ...sterk verdeeld is over de opvang van vluchtelingen en de integratie van statushouders. Uitwisseling en goede voorbeelden kunnen bijdragen aan...
Lid wordenContact