Nieuwsbericht

Werkconferentie: Cocreatie breekt door

10 maart 2015 | 2 minuten lezen

Het Oude Magazijn in Amersfoort bood op donderdag 5 maart onderdak aan honderd ‘decisionmakers’ uit bedrijfsleven, kennisinstituten, onderwijs en natuurlijk het sociaal werk. Mensen uit uiteenlopende sectoren dus, van wie de meesten elkaar nog niet eerder hadden ontmoet. Toch werd er volop gebrainstormd, becommentarieerd en voortgeborduurd. En in de loop van de middag werden steeds meer visitekaartjes en mobiele nummers uitgewisseld. Het Oude Magazijn als Nieuwe Marktplaats.

Oefening in cocreatie
Als voorzitter van de MOgroep verwoordde Marijke Vos vooraf de context en de urgentie van de werkconferentie. ‘Deze turbulente tijd van sociale transities vraagt om nieuwe oplossingen, en nieuwe partnerschappen, zeker voor hardnekkige maatschappelijke problemen die alleen maar schrijnender worden.’
Vijf daarvan werden op de werkconferentie bij de horens gevat, met als doel om nog diezelfde middag te komen tot kansrijke lokale start ups. ‘En die moeten voor álle betrokken partijen iets opleveren, anders moet je er niet aan beginnen,’ benadrukte dagvoorzitter Robert van Beek (Nyenrode).

Vijf thema’s
Aan elk van de elf tafels werd gesproken over een van deze onderwerpen:

  • De positie van niet-werkenden
  • Een preventieve structuur voor jongeren
  • Als je de digitale boot hebt gemist…
  • Langer zelfstandig wonen (ouderen, zorgbehoevenden)
  • Armoede en schulden

De e-buddy
De slagvaardige, oplossingsgerichte insteek van de werkconferentie kreeg stapsgewijs zijn beslag in drie rondes:

  • Brainstormen
  • Aanvullen en concretiseren
  • Actie: welke partijen gaan ermee aan de slag?

Wat betreft de snelgroeiende kloof tussen digibeten en de rest van de samenleving leidde dat meteen tot een cruciale vraag over 80-plussers: wil je ze alsnog aan boord halen of zorg je voor een voorziening (“e-buddy”) die hen de noodzakelijke digitale beslommeringen uit handen neemt? En zo’n e-buddy: zit ‘ie dan onder een icoon van een i-pad of komt ‘ie aan huis? En wie regelt het? De bank die zijn filialen sluit en wil dat iedereen telebankiert? Een vrijwilligersorganisatie? Student-aan-huis? Of wordt het een nieuwe functie, gefinancierd vanuit de Wmo?
In de tweede en derde ronde bleek dat er al een handig platform is, inclusief een “digimeter”. Dat leidde tot het plan voor een pilot, met de aanzittende sociaalwerkorganisaties en de uitbater van het bijbehorende platform. Met als doel: de bekendheid van dit platform (plus toolkit) binnen sociaal werk vergroten en tegelijkertijd de bruikbaarheid ervan (nog beter) aanpassen aan de clientèle van de betrokken sociaalwerkorganisaties.

Nog meer ideeën
Ook aan andere tafels ontstonden aansprekende plannen, waaronder een project voor energiebesparende maatregelen in een woonwijk (met inschakeling van niet-werkenden), bestaande huisbezoeken aan ouderen verbreden met informatie over lokale organisaties (dus meer dan sociaal alleen) en een project voor het realiseren van goedkope woningen in leegstaande kantoorpanden/verzorgingshuizen/et cetera (armoedebestrijding).
Diverse tafelgenoten namen zich voor binnenkort verder te praten. Bovendien hebben de MOgroep en Nyenrode inmiddels alle opgehaalde ideeën bestudeerd en de vijf kansrijkste initiatieven uitgekozen om langere tijd te volgen en waar nodig ondersteuning te bieden. Een uitgebreider verslag van deze bijzondere werkconferentie volgt binnenkort.

Foto: Silvia Benschop

Lid wordenContact