Nieuwsbericht

10 Stappen vooruit - Jaarverslag MOgroep 2013

21 mei 2014 | 1 minuut lezen

Nederland stond in 2013 op de drempel van een nieuw tijdperk. Belangrijke concept-wetsvoorstellen lieten de contouren van het toekomstig sociaal domein zien, waarin transities en de participatiesamenleving, eigen kracht, preventie en wijkgericht werken de boventoon voeren. De MOgroep en de branche bouwen mee aan de totstandkoming van dat domein. Daarbinnen tekent het belang van sociaal werk (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) zich steeds scherper af.

Om een sterke positie te kunnen claimen moet de branche W&MD zichtbaar zijn. Dat gaat verder dan alleen ‘in beeld komen’. Het gaat ook om het voortdurend aantonen en verspreiden van het maatschappelijk rendement van het sociaal werk. Zie de bijlage met het digitale jaarverslag voor een beeld van sociaal werk in al z'n dimensies.

Lid wordenContact