Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Publicatie

Handreiking voor buurtbewoners om te werken aan een veilige wijk voor LHBTi's

Het initiatief om in de wijk aan de slag te gaan volgens de werkwijze van Natuurlijk Samen ligt in de handen van bewoners. Buurtbewoners zetten een Natuurlijk Samen-wijkgroep op van mensen met diverse achtergronden die willen optreden voor veiligheid, tolerantie en sociale cohesie in de buurt. Zij ondernemen in hun eigen buurt acties om de veiligheid en leefbaarheid van en voor LHBTI’s te verbeteren.Deze acties bedenkt de wijkgroep zelf. Professionals vanuit bijvoorbeeld sociale wijkteams of het opbouwwerk kunnen dit ondersteunen. De Alliantie Natuurlijk Samen kan hierbij advies geven.

In de handreiking wordt achtereenvolgens ingegaan op de activering van sleutelfiguren, het verrichten gezamenlijke acties, evaleuren van een gezamelijke actie.

Details

Geplaatst op: 7 februari 2018
Geplaatst door:
Auteur: Joke Bakker en Mellouki Cadat-Lampe
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten