Themaoverzicht

Vrijwillige inzet

Werkvelden sociaal werk

In iedere burger schuilt een vrijwilliger. En dat is mooi, want een groot en actief vrijwilligersbestand is van onschatbare waarde voor een vitale samenleving. Voor veel Nederlanders zijn vrijwillige inzet en wederkerigheid al vanzelfsprekend.
Toch verwacht de participatiesamenleving dat burgers nog meer verantwoordelijkheid nemen, voor zichzelf én voor medeburgers die minder makkelijk ‘meedoen’. Ook het aantal mantelzorgers groeit.
Het sociaal werk speelt een belangrijke rol bij het organiseren en borgen van al die vrijwillige inzet. Sociaal werkers ondersteunen burgerinitiatieven, werken samen met actieve burgers en bouwen aan sociale netwerken rond mensen die het zelf (even) niet redden. Vrijwilligers- en mantelzorgsteunpunten informeren, adviseren en matchen vraag en aanbod. Sociaal Werk Nederland ondersteunt de branche daarbij.

Nieuwsbericht

Professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: samen voor jeugd

Op 2 mei 2013 geplaatst door
Monique Kaasjager

Vanaf nu kunt u zich op www.vrijwillige-inzet.nl inschrijven voor de regionale bijeenkomsten die de zes brancheorganisaties ActiZ, GGD Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, MOgroep en VGN gezamenlijk organiseren over het thema:

Professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: samen voor jeugd

Op de bijeenkomsten kunt u inspiratie opdoen en kennis nemen van goede voorbeelden van samenwerking tussen professionele en vrijwillige inzet voor jeugd en gezin en kunt u reflecteren op een toekomst waarin burgerkracht meer dan ooit centraal staat. Er is ruimte voor discussie en uitwisseling van ideeën met collega’s uit de eigen en andere branches.

Meerwaarde, grenzen en praktijkervaringen
Sprekers zijn onder andere Lucas Meijs (Erasmus Universiteit) en Evelien Tonkens (Universiteit van Amsterdam) die in zullen gaan op de rol van de beroepskracht en de vrijwilliger in de pedagogische civil society. Marian van der Klein (Verwey-Jonker Instituut) richt zich in haar lezing meer op de praktische invulling: Hoe kunnen professionals goed samenwerken met vrijwilligers en actieve burgers? Wat moet je wel doen en wat niet? Welke ervaringen zijn er tot nu toe opgedaan en wat kunnen we daarvan leren?

Goede voorbeelden
Bijna dertig organisaties presenteren tijdens workshops hun werk en gaan met u in gesprek over kansen, mogelijkheden, hobbels, bobbels en oplossingen uit hun dagelijkse praktijk.
Het programma is te vinden op www.vrijwillige-inzet.nl.

Zie ook de brochure Professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: samen voor jeugd.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn voor professionals, teamleiders, managers, directeuren en stafmedewerkers in de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, het jeugd- en jongerenwerk, jeugd GGZ en de gehandicaptenzorg. Maar ook vrijwilligersorganisaties en vertegenwoordigers van gemeenten zijn van harte uitgenodigd om mee te komen praten. Deelname is gratis.

ZonMw financiert de bijeenkomsten. MOVISIE, het NJi en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) dragen bij aan de inhoud van de bijeenkomsten.

Wilt u twitteren over deze bijeenkomsten? Gebruik dan #vrijwinzetjeugd.

Bron: MOgroep
Trefwoorden: jeugd, kracht, vrijwilligerswerk
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten