Publicatie

Over de commissie Kwaliteit & Professionalisering

Marije van der Meij
28 februari 2014 | 1 minuut lezen

Donderdag 13 februari is de nieuwe commissie Kwaliteit & Professionalisering voor het eerst bij elkaar gekomen. Samen met de leden van de branche werkt deze commissie de komende maanden aan een nieuw verhaal over de kwaliteit van onze branche. Waarom? Omdat wij constant willen verbeteren en optimale dienstverlening willen leveren. Dus: wat zijn onze randvoorwaarden? Waaraan voldoet de kwaliteit van ons werk, onze mensen en onze organisatie?

 

Lees in dit document het hoe en waarom van de commissie, wie de leden zijn en hoe je zelf kunt meedenken

1 document toegevoegd
Lid wordenContact