Publicatie

Afspraken beroepspraktijkvorming MBO

7 november 2011 | 1 minuut lezen

17 juni 2009

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben op 10 juni 2009 harde afspraken gemaakt met het ministerie van OC&W, de MBO-Raad en COLO (een samenwerking van kenniscentra voor het beroeponderwijs en bedrijfsleven) over de beroepspraktijkvorming (BPV) binnen het MBO. Aanleiding was een verontrustend onderzoek naar wat leerbedrijven nodig hebben om leerlingen goed op te leiden in het Middelbaar Beroepsonderwijs.

Het zogenoemde Dijk 12-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van MKB-Nederland en VNO-NCW samen met een aantal brancheorganisaties, waaronder de MOgroep. In de nu gemaakte afspraken staan uniformiteit in de BPV per branche en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en bedrijfsleven hierin voorop.

De uitkomst van dit onderzoek waar veel leden van de MOgroep aan mee hebben gewerkt, is verontrustend. De belangrijkste knelpunten zijn het gebrek aan uniformiteit in vorm en aanpak van de BPV, de voorbereiding en begeleiding van de BPV en de communicatie tussen de onderwijsinstelling en bedrijf. Zo is de begeleiding en voorbereiding van de leerling door de school uitermate gebrekkig. Leerlingen hebben te weinig kennis en vaardigheden en weten vaak niets over het bedrijf of het doel van de stage. Ook worden praktische zaken als overeenkomsten en verzekeringen slecht geregeld door de school. Andersom weten ook de leerbedrijven vaak weinig of niets over de stage of de leerling.

In een bestuurlijk overleg over de BPV tussen MKB-Nederland, VNO-NCW, COLO, het ministerie van OC&W en de MBO-Raad is afgesproken dat partijen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen om de BPV te verbeteren. Ook is duidelijk geworden hoe de partijen deze gezamenlijke verantwoordelijkheid in gaan vullen.

Genoemde partijen hebben een zogenaamd BPV-protocol opgesteld waarin staat welke doelstellingen moeten worden bereikt en hoe deze kunnen worden bereikt. De gemaakte afspraken, de conclusies en aanbevelingen en het volledige onderzoek vindt u als bijlage bij dit bericht

3 documenten toegevoegd
Lid wordenContact