Themaoverzicht

Vakmanschap: Professionalisering & Opleidingen

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van de sociaal werker verandert: van uitvoerend  naar frontman/vrouw die de organisatie representeert in diverse samenwerkingsverbanden. De professional is nu het uithangbord én het kapitaal van organisaties W&MD. Zijn vakmanschap is dus essentieel.
Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, HBO- en MB0-raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing. We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en aandacht voor beroepspraktijkvorming.
Nieuw is het inrichten van een betekenisvol beroepsregister Sociaal Werk, voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Dat doen we samen met samen met leden, NVMW en Bamw.

Nieuwsbericht

Wat vind jij van de nieuwe (concept) beroepscode voor het jeugdhulpdomein?

Op 14 februari 2017 geplaatst door

De nieuwe beroepscode is een initiatief van de beroepsverenigingen BCMB (cliëntondersteuners), BPSW (professionals in sociaal werk) en BVJong (kinder- en jongerenwerkers) en wordt ontwikkeld binnen het programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming (PJ&J).

De beroepscode betreft hbo-professionals die zich vanaf 1 januari 2018 gaan registreren bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, en professionals die als jeugdzorgwerker reeds geregistreerd staan.

Beroepsverenigingen zijn zeer geïnteresseerd in de mening van hulpverleners, teamleiders, werkgevers, docenten, cliënten en andere betrokkenen bij het jeugddomein.

Zij nodigen u van harte uit om de concept beroepscode door te lezen en uw opmerkingen en adviezen aan hen kenbaar te maken via het online consultatieformulier. U kunt dit doen tot 23 februari 2017. U kunt deze oproep ook onder uw collega’s in het jeugddomein verder verspreiden.

Op basis van deze consultatieronde zal de projectgroep, waarin de beroepsverenigingen vertegenwoordigd zijn, de conceptversie aanpassen. Deze nieuwe conceptversie zal ter vaststelling worden voorgelegd aan de drie besturen van de betrokken beroepsverenigingen. 

 


 

Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Functie(s): senior adviseur professionalisering en opleiding
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Vakmanschap: Professionalisering & Opleidingen
Home
Wie zijn we
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten