Nieuwsbericht

Studenten sociaal werk gaan de wijk in

5 april 2016 | 1 minuut lezen

34 studenten van Avans Hogeschool zijn tot de zomer ‘Thuis in de wijk’ in Heusdenhout. Vanuit Villa Boerenbont gaan ze samen met de buurt aan de slag om in Heusdenhout meerwaarde te creëren. Dat doen ze onder andere op het gebied van het sporten in en rond de wijk, buitenspelen, contact tussen jong en oud en het wegwijs maken van vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Innovatieve samenwerking
Thuis in de wijk is een schoolvoorbeeld van een vernieuwende samenwerking tussen onderwijs (Avans Hogeschool), overheid (gemeente Breda) en sociaal werk (Surplus en WIJ, beide lid van de MOgroep). Studenten hebben samen met buurtbewoners en professionals geïnventariseerd wat er speelt in de wijk. Daar is een aantal projecten en opdrachten uitgekomen waarbij de studenten hun meerwaarde kunnen bieden. Het project is een uitvloeisel van de Wmo-werkplaats Noord-Brabant.

Link tussen basisonderwijs en welzijn ouderen?
30 van de 34 studenten studeren Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij Avans Hogeschool. Zij gaan vanuit de Villa met verschillende projecten aan de slag. Daarnaast onderzoekt een hbo-studente Verpleegkunde voor haar afstudeeronderzoek het effect van een stappenteller op het beweegpatroon van net-gepensioneerden. Drie studenten Mens & Techniek onderzoeken hoe de wereld van het basisonderwijs en het welzijn van ouderen binnen de samenleving verbonden kan worden. Zij willen weten hoe ouderen structureel en inhoudelijk betrokken kunnen zijn bij het basisonderwijs.

Samen met de buurt
De studenten hebben hun onderzoeksprojecten bedacht na een bijeenkomst met buurtbewoners en professionals. Melissa Sijstermans, een van de betrokken studenten, licht toe hoe ze de komende tijd nog meer samen met de buurtbewoners willen optrekken: “Vanaf deze week brengen we alle projecten onder de aandacht door huis aan huis langs te gaan om een praatje met mensen te maken of een brief in de bus te doen.”

Lees het hele artikel over Thuis in de wijk

Lid wordenContact