Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Nieuwsbericht

En nu de praktijk: vroegsignalering!

Op 24 februari 2014 geplaatst door

Bijzonder lector Opvoeden in het publieke domein, Goos Cardol, sprak half februari in het Limburgse Brunssum over de moeilijkheden en mogelijkheden van de transities. 

De lector, ook adviseur bij de Raad voor de Kinderbescherming, benadrukte dat het nu echt tijd wordt voor de praktische toepassing van nieuwe taken.

Nog steeds wordt te veel gesproken over de stelselwijziging, terwijl het om een praktische transformatie van het sociaal domein moet gaan. "Het gaat om een situatie waar ouders en kinderen profijt van hebben."  

Mogelijkheden
Voor gemeenten zijn twee zaken van het grootste belang. Het kiezen van de beste zorgaanbieder en de signalering van problemen aan de voorkant. In Brunssum blijkt onder meer veel winst te halen door vroegsignalering. De gemeente won er eind vorig jaar nog de Limburgse Jeugdzorg Award voor een project bedoeld om kinderen van 2 tot 4 jaar te helpen als hun ontwikkeling dreigt vast te lopen.

"Door achterstanden bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren, kunnen ontwikkelingsachterstanden voorkomen worden en is het niet nodig op latere leeftijd zwaardere en duurdere hulp in te zetten", noemt de gemeente zelf als voordeel. "Leidsters leren op praktische wijze om signalen te herkennen en deze om te zetten in concrete acties."

Lees het hele artikel in gemeente.nu.

Bron: Gemeente.nu
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: Communicatieadviseur
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten