Publicatie

Eindrapport projectgroep hamonisatie inkomensbegrippen

Janina van der Zande
26 september 2016 | 1 minuut lezen

Op advies van het Topberaad inkomensondersteuning heeft de Ministerraad in augustus 2015 ingestemd met een verkenning naar de vraag hoe inkomensbegrippen zodanig kunnen worden vereenvoudigd en geharmoniseerd dat burgers de regelingen beter gaan begrijpen en de regelingen beter uitvoerbaar en gericht worden. Onder aansturing van een Stuurgroep heeft een interdepartementale werkgroep onderzocht wat de mogelijkheden zijn van verdere harmonisatie. Dit rapport vormt het resultaat van deze verkenning.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact