Publicatie

Presentaties Congres Sociaal raadslieden 27 januari 2016

Saskia Mulder
3 februari 2016 | 1 minuut lezen

De plannen van het Kabinet Rutte beginnen hun uitwerking te krijgen; de inwerkingtreding van de participatie-wet, de decentralisatie van de Jeugdzorg en de wet op de langdurige zorg, en verdere decentralisatie van de Wmo. Ook vanuit justitie zijn nieuwe maatregelen gekomen, waaronder de versobering van de gesubsidieerde rechtsbijstand, waarover het laatste woord nog niet is gesproken. Veranderingen waar Sociaal raadslieden direct mee te maken hebben omdat hun cliënten veelal afhankelijk zijn van deze regelingen. En niet te vergeten de uitvoeringsinstanties waar zowel de raadslieden als hun cliënten mee van doen hebben.

Op het jaarlijkse congres worden deze zaken onder de aandacht gebracht door o.a. de heer Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), Menno Fenger (actueel onderzoek naar fraude en gedrag bij uitkeringen), René Paas (voorzitter Divosa), en Jan Hamming (voorzitter van de LOSR).

7 documenten toegevoegd
Lid wordenContact