Themaoverzicht

Sociaal raadsliedenwerk srw

Werkvelden sociaal werk

De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

Eric van der Burg
voorzitter LOSR

 

 

Publicatie

Presentaties Congres Sociaal raadslieden 27 januari 2016

De plannen van het Kabinet Rutte beginnen hun uitwerking te krijgen; de inwerkingtreding van de participatie-wet, de decentralisatie van de Jeugdzorg en de wet op de langdurige zorg, en verdere decentralisatie van de Wmo. Ook vanuit justitie zijn nieuwe maatregelen gekomen, waaronder de versobering van de gesubsidieerde rechtsbijstand, waarover het laatste woord nog niet is gesproken. Veranderingen waar Sociaal raadslieden direct mee te maken hebben omdat hun cliënten veelal afhankelijk zijn van deze regelingen. En niet te vergeten de uitvoeringsinstanties waar zowel de raadslieden als hun cliënten mee van doen hebben.

Op het jaarlijkse congres worden deze zaken onder de aandacht gebracht door o.a. de heer Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), Menno Fenger (actueel onderzoek naar fraude en gedrag bij uitkeringen), René Paas (voorzitter Divosa), en Jan Hamming (voorzitter van de LOSR).

Details

Geplaatst op: 3 februari 2016
Geplaatst door:
Saskia Mulder
Auteur: MOgroep\LOSR
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten