Themaoverzicht

Sociaal raadsliedenwerk srw

Werkvelden sociaal werk

De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

Eric van der Burg
voorzitter LOSR

 

 

Blog

Breek de lucht, raak de grens, open de tijd, vind de mens.

 “Moedige Mensen” waar ik om ben gaan geven.

22 juni 2017. Een dag om niet te vergeten. Ruim 130 mensen uit het bedrijfsleven, sociaal werk en gemeenten kwamen naar de Moed en Morgenbijeenkomst in Deventer. Met elkaar hebben wij in 15 regio’s twee jaar lang keihard gewerkt aan de lokale aanpak van armoede en schulden. De warmte binnen kwam dan ook niet alleen door de hoge buitentemperatuur, maar ook door de ongetemde passie van de aanwezigen om mensen uit hun schulden te krijgen. Stuk voor stuk.
We hebben gebouwd aan netwerken, taaie taboes doorbroken, falende systemen onder de loep genomen, beren op de weg afgeschoten en grenzen overschreden. Het was keihard werken, maar we hebben een basis gelegd voor meer! In een spierbundel zijn deze netwerken beschreven.

Ieder stapje is er één
We hebben ook goed geluisterd in Deventer. Onder meer naar ervaringsdeskundigen. Mensen die armoede en schulden in de praktijk hebben ervaren of nog iedere dag voelen. Zonder hun inbreng blijven onze ideeën immers aannames. Ze gaven ons bijvoorbeeld mee dat het toeslagensysteem zeer problematisch is, dat commercie en reclame verleiders zijn waar niet tegen op te boksen valt, dat schuldeisers te veel macht hebben en dat daardoor zeer vervelende situaties ontstaan. Iedere dag weer. Grote problemen die niet van vandaag op morgen opgelost zijn.
Toch gaan we ze aanpakken, stapje voor stapje gaan, maar wel vastberaden. Op grond van de expertise van deze ervaren moedige mensen hebben we op post-its oplossingen uitgeschreven. Op basis daarvan gaan we samen een pamflet maken, waarmee we naar gemeenten en andere overheden kunnen stappen.

Loslaten en borgen
De Moed en Morgendag was een afsluiting van twee jaar Moedige Mensen 1. Nu gaan we die kennis en netwerken borgen met kwartiermakers. Ik ga niet loslaten, maar wel anders vasthouden. Ik moet eerlijk zeggen dat dit niet zomaar gaat, dit anders vasthouden. In die twee jaar hebben we immers best intensief contact opgebouwd met elkaar. Soms waren we het roerend oneens, maar we hebben toch vooral mooie dingen gedaan. Dus helemaal weg ga ik natuurlijk niet. Als projectleider van Moedige Mensen 2 blijf ik aanspreekpunt, maar nu alleen voor de kwartiermakers. Samen met de kerngroep financieel redzaamheid netwerk (Rabobank, CPC) gaan we borgen dat de netwerken verder komen en onderzoeken of dat wat we doen effect heeft en tot versterking leidt van de lokale omgeving.

Daarom sluit ik niet af met een “Goodbye”, maar met een citaat dat aangeeft waar wij ons mee bezig hebben gehouden in de afgelopen twee jaar en dat ook voor de toekomst mijn drive blijft. Ik ben er trots op hier onderdeel van te mogen zijn.

“Breek de lucht, raak de grens, open de tijd, vind de mens.”

 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten