Themaoverzicht

Politiek & Lobby

Hoofdthema's

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Nieuwsbericht

Meer geld nodig vanuit gemeentefonds voor preventief sociaal werk

Op 4 juli 2019 geplaatst door

Sociaal Werk Nederland praat mee over herijking van de verdeelmodellen sociaal domein (jaarlijks € 34 miljard van Rijk naar gemeenten!). Gezocht: verdeelmodel dat preventief sociaal werk ondersteunt.

‘Eind juni spraken we met Andersson Elffers Felix (AEF, bureau voor maatschappelijke vraagstukken) over hun onderzoek naar de herijking van de verdeelmodellen in het sociaal domein,’ aldus Marcel Mathijssen, senior adviseur bij Sociaal Werk Nederland. Dan hebben we het over de € 30 miljard die jaarlijks vanuit het Rijk naar de gemeenten gaat. Dat geld wordt onder gemeenten verdeeld via verdeelmodellen. Hoeveel een gemeente krijgt hangt vooral af van bepaalde objectieve kenmerken, zoals uitgaven en inwonersaantallen.

Anno 2019 zijn die verdeelmodellen aan herijking toe. Marcel Mathijssen: ‘Daarom laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoeken hoe het geld uit het gemeentefonds het beste kan worden verdeeld. Dit gebeurt door twee onderzoeksbureaus. AEF maakt het nieuwe model voor het sociaal domein; Cebeon doet dat voor de andere domeinen.’

Gevraagd: een verdeelmodel dat de transformatie ondersteunt
Als een van de weinige brancheverenigingen heeft Sociaal Werk Nederland meegepraat over de nieuwe verdeelmodellen. ‘We hebben het gesprek met AEF gebruikt om aandacht te vragen voor verdeelfactoren die voor sociaal werk belangrijk zijn. Kort en goed: we willen een model dat de transformatie ondersteunt. Dat dus ruimte biedt voor meer integraal werken, meer maatwerk, meer collectief en waar mogelijk minder zorg; we willen meer preventieve activiteiten, meer stimuleren van zelfredzaamheid en meer sturen op effectieve en efficiënte oplossingen. We hebben AEF ook een paar namen van gemeenten/aanbieders genoemd met wie ze werksessies kunnen organiseren, waaronder een aantal Gouden sociale Gemeenten.’

Een onderzoek van SEO heeft in de ogen van Sociaal Werk Nederland alle voor- en nadelen van alle verdeelmethoden systematisch in kaart gebracht. ‘Dit onderzoek is een prima basis om een verdeelmethode te ontwikkelen die de transformatie inderdaad ondersteunt, of liever zelfs stimuleert. En dat moet ook echt. Het kabinet heeft al jaren stevige ambities op dit punt. Maar tot nu toe zie je nog veel te vaak dat decentralisaties juist ten koste gaan van preventie en collectieve oplossingen. Dat moet echt anders.’

  • Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen op dit gebied, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via gf@cebeon.nl
Bron: Sociaal Werk Nederland
Trefwoorden: gemeentefonds, verdeelmodel
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten