Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Sociaal betrokken kindercentra presteren beter op vrijwel alle indicatoren van kwaliteit en inclusie

Op 10 maart 2020 geplaatst door

Kindercentra dragen zorg voor verantwoorde kinderopvang van goede kwaliteit, en zijn een belangrijke partij in het voorkomen van ongelijke kansen. Na opeenvolgende hervormingen gebeurt dat in Nederland binnen een stelsel met zowel private for-profit als private not-for-profit organisaties. Promovenda Willeke van der Werf onderzocht of daardoor verschillende typen kinderopvangorganisaties zijn ontstaan én of deze typen organisaties onderling verschillen in kwaliteit en in omgaan met diversiteit en inclusie.

Willeke van der Werf vond inderdaad verschillende typen organisaties die onderling sterk verschilden in pedagogische kwaliteit en inclusief klimaat. Dit was mede afhankelijk van de groepen kinderen en ouders met wie zij werken.

Sociaal geëngageerde professionele kindercentra (zowel for-profit als not-for-profit) worden vanwege hun klantengroep het meest geconfronteerd met de complexe problemen van kinderen in achterstandssituaties. Zij presteerden het beste op vrijwel alle indicatoren van kwaliteit en inclusie. Willeke van der Werf: ‘Als organisaties onderscheidden zij zich van andere organisaties door de combinatie van een sterke professionele oriëntatie met maatschappelijk engagement. Dat zie terug in hun actieve contact met ouders in achterstandsgroepen en in een educatieve, emancipatorische missie.’ Traditionele professioneel-bureaucratische en marktgeoriënteerde kinderopvangorganisaties boden lagere kwaliteit en waren minder cultureel inclusief.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten