Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Werkbezoek aan Haagse peuteropvang leidt tot Kamermotie

Op 2 april 2019 geplaatst door

Diverse organisaties trokken recentelijk aan de bel over de bijwerkingen van de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Juist ouders van peuters die het meest gebaat zijn bij goed peuterwerk blijven helaas weg, vooral omdat de financiering nóg ingewikkelder is geworden. Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) bezocht daarom de peuteropvang van Jongleren, om met eigen oren te horen waar de schoen wringt.

De peuteropvang van Jongleren zit in het integrale kindcentrum O3 in het hart van Rivierenbuurt in Den Haag. Emiel Grootscholten, manager van Jongleren, lichtte kort toe hoe voor hen de harmonisatie bij hen is verlopen en wat nu de stand van zaken is. Jongleren heeft in Den Haag ruim vijftig peuterlocaties (de voormalige peuterspeelzalen) en bereikt zo’n 60% van alle Haagse doelgroeppeuters.

16 uur voorschoolse educatie
Een belangrijk punt dat tijdens het bezoek aan de orde kwam is de komende invoering van 16 uur voorschoolse educatie. Ook in Den Haag leeft de wens om die regeling te laten ingaan voor peuters vanaf 2 jaar in plaats van 2,5 jaar. Emiel Grootscholten: ‘Dan kun je met de 960 uur een betere verdeling van dagdelen maken over de week, die ook beter aansluit bij de schooltijden. ‘En voor veel kwetsbare gezinnen geldt dat hoe vroeger je stevig met ze in contact komt, hoe meer en hoe langer ze daar profijt van hebben.’

Kamermotie
Het werkbezoek was mede de aanleiding van Lisa Westerveld om namens GroenLinks tijdens een Kamerdebat op 2 april een motie in te dienen. Dat deed ze samen met Peter Kwint (Socialistische Partij) en Kirsten van den Hul (Partij van de Arbeid).

Motie:

  • constaterende dat gemeenten 960 uur voorschoolse educatie moeten aanbieden voor doelgroeppeuters, maar deze urennorm en bijbehorende financiële kaders alleen gelden voor peuters vanaf 2,5 jaar;
  • constaterende dat veel gemeenten voorschoolse educatie aanbieden aan peuters vanaf 2 jaar; overwegende dat peuters de achterstand beter inlopen als zij al op 2-jarige leeftijd beginnen met voorschoolse educatie, zoals ook de SER adviseert;
  • verzoekt de regering, een pilot te starten en te onderzoeken wat het effect is voor de ontwikkeling van het kind van het verlagen van de startleeftijd voor voorschoolse educatie naar 2 jaar, al dan niet met een gelijkblijvende norm van 960 uur;
  • verzoekt de regering tevens, deze uitkomsten te vergelijken met de situatie waarbij kinderen op de leeftijd van 2,5 jaar beginnen aan de voorschoolse educatie, en gaat over tot de orde van de dag.

Helaas haalde de motie het niet. Vóór stemden: GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS en DENK.

Financiering ingewikkelder
Tijdens het werkbezoek ging het ook over het dalende aantal doelgroepouders dat hun kinderen aanmeldt bij de peuteropvang. De Harmonisatie heeft ervoor gezorgd dat de meeste ouders netto minder betalen voor peuteropvang. Vanwege de diversiteit aan financieringsvormen is de financiering echter wel veel ingewikkelder geworden.
Uit een quickscan van Sociaal Werk Nederland bleek eerder al dat in heel Nederland vooral doelgroepouders daarmee worstelen. Bij Jongleren is het bereik in 2018 met circa 100 peuters gedaald, aldus Emiel Grootscholten. ‘Er moesten groepen sluiten door de terugloop van peuters door het terugdraaien van het aantal uren voor niet-doelgroeppeuters.’

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Functie: tekstschrijver
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten