Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Activiteit

Congres Raising the Future

19 maart
Locatie: adres komt later
Tijd: 09:00 tot 17:00
Type: Congres

Bereiden wij onze kinderen wel goed genoeg voor op een toekomst die sneller en ingrijpender verandert dan we ooit voor mogelijk hielden? Een wereld die zich meer en meer kenmerkt door individualisering en prestatiedruk, social media, internet en kunstmatige intelligentie, toenemende segregatie en kansenongelijkheid. Met enorme effecten op het leven van alledag - effecten die we bij lange na niet overzien?

KINDwijzer is een landelijk netwerk van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties, dat samenwerkt in een coöperatieve vereniging. Door het delen en verder ontwikkelen van kennis en werkmethoden zijn ze continu vernieuwend bezig. Met de Denker des Vaderlands Daan Roovers wordt dit congres georganiseerd. 

KINDwijzer nodigt u van harte uit voor Raising the Future op 19 maart 2020, een prikkelend congres over kind zijn en opgroeien in de 21e eeuw.

Raising the Future biedt u time to think, met een verrassend programma, samengesteld door belangwekkende curatoren. U staat een dag lang stil bij de impact van huidige ontwikkelingen en verkent mogelijke toekomstscenario’s. Samen met andere richtinggevende vakgenoten betrokken bij de jeugdketen (kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg): bestuurders, professionals, denkers en schrijvers, wetenschappers en politici.

Wat betekent de veranderende wereld voor kinderen? Wat is onze gezamenlijke opdracht ten aanzien van hun toekomst en de wereld waarin zij leven? Waartoe willen wij opvoeden? Vragen die urgent zijn en veel verder reiken dan de vraag naar 21ste-eeuwse vaardigheden. Kom naar Raising the Future en laat u inspireren, verwonderen en verrassen!

Met bijdragen van onder meer Daan Roovers (publieksfilosoof, schrijver en Denker des Vaderlands), Philipp Blom (historicus, schrijver en journalist) en Peter-Paul Verbeek (hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de TU Twente), Paul Verhaeghe (hoogleraar Klinische psychologie en Psychoanalyse aan de Rijksuniversiteit Gent), Saskia Sassen (hoogleraar Sociologie aan de Columbia University, NY) en vele anderen.

Daan Roovers, Denker des Vaderlands, docent publieksfilosofie en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine is als hoofdcurator gevraagd om het podium te vullen met haar gedachten en inspiratiebronnen. In 2017 verscheen haar essay ‘Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden.’ Roovers: "Ik hoop u 19 maart 2020 te ontmoeten op het congres Raising the Future. Aanmelden kan hier. 

 

 

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten