Nieuwsbericht

Partners in Pedagogische Zaken

12 oktober 2015 | 1 minuut lezen

Ruim 40% van de ouders van kinderen in het basisonderwijs vindt het voorkomen van leerachterstanden prioriteit nummer één. En terecht, want eenmaal opgelopen achterstanden zijn nauwelijks in te halen.

Dat maakt het des te belangrijker dat kinderen niet al een achterstand hébben als ze aan de basisschool beginnen. Vandaar de grote waarde van peutervoorzieningen: goede kinderopvang en peuterspeelzalen, al dan niet met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie), vormen een solide en noodzakelijke basis voor een succesvolle schoolcarrière.

Het effect van goede peutervoorzieningen is nog groter als ouders daarbij worden ingeschakeld. Thuis oefenen met dat wat ze op de speelzaal leren helpt de sociale, emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling van de jongste kinderen aantoonbaar. Andersom kan het contact met de peuterspeelzaal en andere ouders de maatschappelijke betrokkenheid van ouders vergroten.

Partners in Pedagogische Zaken
Ouders en peuterspeelzalen zijn dus de ideale Partners in Pedagogische Zaken. De gelijknamige brochure van de MOgroep onderstreept dat met onderzoek, trends en praktijkvoorbeelden van speelzalen in heel Nederland. Het eerste exemplaar van deze brochure is aangeboden aan Tweede Kamerlid Loes Ypma, tijdens een werkbezoek aan peuterspeelzaal t Hummeltje in Avenhorn, op 12 oktober 2015.

De speelzaal is dé plek voor ontmoeting en uitwisseling van ouders onderling en met professionals. Het is een gemeenschappelijk baken in het leven van ouders en peuters, en vaak een levendige schakel in de buurt. Voor de gemeente is het bovendien een belangrijk onderdeel van het jeugdbeleid 0-24.

Daarin moet je dus investeren, zodat álle peuters in Nederland de kans krijgen om wekelijks enkele uren door te brengen in het stimulerende klimaat van een peuterspeelzaal. Als partners in pedagogische zaken kunnen professionals en ouders peuters een vliegende start geven op de basisschool.

In de bijlage vindt u de download van de brochure Partners in pedagogische zaken, Ouders en peuterspeelzalen. De brochure is ook te bestellen via de webwinkel.

Lid wordenContact