Publicatie

Uitdagingen op de markt van Welzijn Ouderen

Christiane Vermunt
25 oktober 2011 | 1 minuut lezen

Welzijn Ouderen is een speerpunt in het beleid van MOgroep W&MD. Deze doelgroep is volop in beweging en ontwikkeling. Om effectief op de veranderingen in te spelen en een juiste uitgangspositie nu en in de toekomst te waarborgen, is de brochure 'Uitdagingen op de markt van Welzijn Ouderen' verschenen. De uitgave helpt bij een interne (en externe) discussie over visieontwikkeling en herijking van strategische keuzes. Onderwerpen: doelgroepenkeuze, keuzes in dienstverleningsaanbod, financiële partners, vrijwilligers, kernkwaliteiten, netwerkpartners en professionalisering.

1 document toegevoegd
ContactLid worden