Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Publicaties

 

Evaluatie Buurtsportcoaches

Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben...

Janina van der Zande
-
2078

Aan het werk voor ouderen Arbeidsmarktagenda

Goede zorg voor gezondheid en welzijn van ouderen. Dat vraagt om meer kwaliteit.
Daarvoor is versterking en verbreding hoognodig. Met kennis van wat bindt en onderscheidt, leggen we regionaal het...

Janina van der Zande
-
648

Knelpunten van burgerinitiatieven gebundeld

Op verzoek van het Ministerie van VWS hebben kennisinstituten Vilans en Movisie een inventarisatie uitgevoerd naar knelpunten van burgerinitiatieven en hun bevindingen in het rapport Wat knelt?...

Janina van der Zande
-
4425

Medisch en sociaal verbonden

Over de gouden kansen van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal werk.

Monique Kaasjager
-
2895

We hebben eenzaamheid beter in de gaten

Dubbelinterview Arie Ouwerkerk en Martin van Rijn in WMO magazine.

Monique Kaasjager
-
2898

Samen Sterk tegen ouderenmishandeling

Eindmeting barometer ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

Monique Kaasjager
-
2167

Ouderen horen erbij en doen mee!

Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) schreef een position paper dagbesteding ouderen.

Saskia Mulder
-
1299

Verslag en presentaties Sociaal werk voor ouderen

16 september 2015 vond de themamiddag Sociaal werk voor ouderen plaats.

-
1178

Toolkit effectieve ouderenzorg

Met de toolkit kunnen veel voorkomende geriatrische problemen systematisch worden opgespoord, gediagnosticeerd en behandeld.

-
2495

Positionpaper Sterk sociaal werk voor ouderen

Met actuele ontwikkelingen, harde cijfers en aansprekende oplossingen.

-
1401
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten