Publicaties

Evaluatie Buurtsportcoaches

Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben...

Aan het werk voor ouderen Arbeidsmarktagenda

Goede zorg voor gezondheid en welzijn van ouderen. Dat vraagt om meer kwaliteit. Daarvoor is versterking en verbreding hoognodig. Met kennis van wat bindt en onderscheidt, leggen we regionaal het...

Knelpunten van burgerinitiatieven gebundeld

Op verzoek van het Ministerie van VWS hebben kennisinstituten Vilans en Movisie een inventarisatie uitgevoerd naar knelpunten van burgerinitiatieven en hun bevindingen in het rapport Wat knelt?...

Medisch en sociaal verbonden

Over de gouden kansen van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal werk.

We hebben eenzaamheid beter in de gaten

Dubbelinterview Arie Ouwerkerk en Martin van Rijn in WMO magazine.

Samen Sterk tegen ouderenmishandeling

Eindmeting barometer ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

Ouderen horen erbij en doen mee!

Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) schreef een position paper dagbesteding ouderen.

Verslag en presentaties Sociaal werk voor ouderen

16 september 2015 vond de themamiddag Sociaal werk voor ouderen plaats.

Toolkit effectieve ouderenzorg

Met de toolkit kunnen veel voorkomende geriatrische problemen systematisch worden opgespoord, gediagnosticeerd en behandeld.

Positionpaper Sterk sociaal werk voor ouderen

Met actuele ontwikkelingen, harde cijfers en aansprekende oplossingen.
Lid wordenContact