Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Publicaties

 

Inspiratiebundel Prettig oud in eigen buurt - Erasmus School of Health Policy & Management en Movisie

Wat hebben ouderen nodig om op een fijne manier in hun buurt te kunnen blijven wonen? Welke barrières zien of ervaren zij? Hoe willen of kunnen zij sociaal betrokken blijven?

-
1035

Samen recht doen aan gemeenschapskracht

Naar aanleiding van de 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht op 17 mei in Stadion Galgenwaard te Utrecht is de brochure Samen recht doen aan gemeenschapskracht (PDF) verschenen. Een gids over...

-
934

Van Mens Tot Mens

Magazine van vereniging Humanitas, uitgave juli 2018

-
1250

Sjef gaat los!

Sociaal Werker van het Jaar Sjef van der Klein vertelt over zijn werk.

-
919

Evaluatie Buurtsportcoaches

Het doel van het evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede impuls combinatiefuncties (Bic) was inzicht te krijgen in hoe gemeenten en hun lokale partners de Bic hebben...

Janina van der Zande
-
2084

Aan het werk voor ouderen Arbeidsmarktagenda

Goede zorg voor gezondheid en welzijn van ouderen. Dat vraagt om meer kwaliteit.
Daarvoor is versterking en verbreding hoognodig. Met kennis van wat bindt en onderscheidt, leggen we regionaal het...

Janina van der Zande
-
648

Knelpunten van burgerinitiatieven gebundeld

Op verzoek van het Ministerie van VWS hebben kennisinstituten Vilans en Movisie een inventarisatie uitgevoerd naar knelpunten van burgerinitiatieven en hun bevindingen in het rapport Wat knelt?...

Janina van der Zande
-
4428

Medisch en sociaal verbonden

Over de gouden kansen van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal werk.

Monique Kaasjager
-
2897

We hebben eenzaamheid beter in de gaten

Dubbelinterview Arie Ouwerkerk en Martin van Rijn in WMO magazine.

Monique Kaasjager
-
2898

Samen Sterk tegen ouderenmishandeling

Eindmeting barometer ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

Monique Kaasjager
-
2168
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten