Blog

Eenzaamheidsbestrijding: omgangsregeling voor opa en oma

27 februari 2018 | 2 minuten lezen

Meestal kijken ze in Spanje nieuwsgierig of zelfs afgunstig naar onze liberale wetgeving. Bijvoorbeeld als het gaat om het homohuwelijk of euthanasie. En na verloop van tijd volgen de Spaanse wetgevers vaak het Nederlandse voorbeeld.
Maar het kan ook andersom. Die gedachte kwam bij me op tijdens de bijeenkomst ‘samen tegen eenzaamheid’, een initiatief van Coalitie Erbij en het ministerie VWS. Aan zes tafels bespraken we als vertegenwoordigers van landelijke organisaties hoe we meer impact kunnen hebben in het tegengaan van eenzaamheid. Aan de orde kwamen thema’s als zingeving, contactrijk wonen en ontmoeten in de eigen omgeving, en het bevorderen van vrijwilligerswerk onder het motto “jong geleerd, oud gedaan”.
De directeur-generaal van VWS, Kees van der Burg, opende en besloot de avond met de oproep aan iedereen om mee te doen aan het komende eenzaamheidsprogramma, als onderdeel van het  ‘Pact van de Ouderenzorg’ dat minister Hugo de Jonge wil sluiten. Wat hem betreft wordt dat een “iconische aanpak” die kan zorgen voor een trendbreuk in het toenemende aantal Nederlanders met hevige eenzaamheidsgevoelens. Empowerment en zingeving zijn daarbij volgens Kees van der Burg belangrijke bouwstenen.
Als Sociaal Werk Nederland hebben we ook aandacht gevraagd voor de eenzaamheid onder jong volwassenen. De druk om te excelleren, te presteren en alles uit het leven te halen neemt gestaag immers gestaag toe. Gelukkig leidt dat hier nog niet tot Zuid-Koreaanse zelfdodingscijfers onder jongeren, maar ook hier zien we stijgende cijfers; niet alleen onder 60-plussers maar ook onder jonge mannen.
Wat daarbij een rol zou kunnen spelen is het toenemende aantal echtscheidingen. Harmonieus co-ouderschap blijkt voor veel ex-partners niet haalbaar, waardoor veel jongeren het contact verliezen met de ouder bij wie ze níét wonen. Dat leidt nogal eens tot schuldgevoelens.
En bovendien: ook grootouders komen na een scheiding vaak buitenspel te staan. Veel van hen horen niet langer hoe het met de kleinkinderen gaat, terwijl ze die vaak als baby, peuter en kleuter hebben meegemaakt.
Sommige grootouders zouden heel graag een omgangsregeling met hun kleinkinderen hebben. Dat is in Nederland echter nog niet zo eenvoudig, omdat er wettelijk niets voor is geregeld.
En in Spanje? Spanje kent wel een omgangsrecht voor abuelo y abuela. Het is bij wet verboden om de persoonlijke betrekkingen van een kind met zijn grootouders en andere familieleden zonder reden te verhinderen. Grootouders kunnen bij de rechter aankloppen voor een omgangsregeling als de ouders het contact weigeren.
Volgens mij moeten we dit Spaanse voorbeeld volgen. Het contact tussen generaties kan voor alle partijen zeer verrijkend zijn. Grootouders kunnen hun kleinkinderen bijvoorbeeld een luisterend oor of zelfs een veilige haven bieden bij vervelende scheidingsperikelen. In denk dat het kabinet een sterk signaal afgeeft door een landelijk omgangsrecht wettelijk vast te leggen. Hugo de Jonge: maar er werk van!

ContactLid worden