Themaoverzicht

Maatschappelijke Opvang

Werkvelden sociaal werk

Maatschappelijke opvang is het overkoepelende begrip voor Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang, Verslavingsbeleid, Aanpak Huiselijk Geweld en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een aantal leden van Sociaal Werk Nederland biedt Maatschappelijke opvang aan mensen die (vaak noodgedwongen) niet thuis wonen en moeite hebben om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De opvang omvat het tijdelijk zorgen voor onderdak, begeleiding, informatie en advies. Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld vallen onder prestatieveld 7 van de Wmo.

Nieuwsbericht

Stichting Leger des Heils WoonVermogen gaat woningen bouwen met sociale impact

Op 7 juli 2020 geplaatst door

Stichting Leger des Heils WoonVermogen maakt het mogelijk om in Nederland te investeren in bouwprojecten met sociale impact. WoonVermogen van het Leger des Heils kan dankzij de inleg van investeerders de komende jaren 250 extra nieuwe woonplekken bouwen. Op die manier kunnen honderden mensen vanuit de huidige maatschappelijk opvang voor korte of langere tijd terecht in deze tussenwoonvormen en zo weer een zelfstandig leven opbouwen. Kapitein Harm Slomp: “WoonVermogen is investeren in stenen met warmte, samen bouwen we aan perspectief voor mensen die een eigen plek nodig hebben”.

Tekort aan woonplekken
Al jaren signaleert het Leger des Heils dat de maatschappelijke opvang vol zit. Mensen kunnen niet doorstromen naar een eigen woonplek, omdat die plekken er nauwelijks zijn. Onlangs maakte het kabinet bekend 200 miljoen euro en 10.000 woonplekken met begeleiding beschikbaar te stellen. Dat is goed nieuws voor onze deelnemers! We zijn blij met deze voornemens. Maar tegelijkertijd gaat het Leger des Heils met WoonVermogen ook zelf woonplekken bouwen. Juist omdat we dit zo belangrijk vinden. Er blijft immers een groot tekort aan goedkope woonruimte. Niet alleen in de grote steden, maar ook daarbuiten zijn jaarlijks extra woningen nodig.

Rendement
Kapitein Harm Slomp van het Leger des Heils: “Met WoonVermogen neemt het Leger des Heils initiatief om in een krappe woningmarkt ruimte te creëren voor mensen voor wie een zelfstandige, geborgen woning een belangrijke opstap is naar een stabiel leven. Investeerders kunnen daar nu een letterlijk een steentje (of een heleboel stenen) aan bijdragen voor een periode van tien jaar. Het rendement is goed, zo’n 2.0%. Het gaat om bouwprojecten dichtbij, op verschillende plekken in Nederland.”, aldus Slomp.

Tussenwoonvorm
In Amsterdam en Emmen is het Leger des Heils al gestart met de bouw van deze woonplekken. Het gaat hierbij om tussenwoonvormen. Dat betekent dat deelnemers wel zelfstandig wonen en een eigen voordeur hebben, maar daarnaast intensieve begeleiding van het Leger des Heils krijgen. De komende jaren kunnen we dankzij WoonVermogen nog meer van deze woonplekken realiseren. Zowel in de vorm van nieuwbouw als door het verbouwen van huidige woonlocaties.

WoonVermogen heeft grote sociale impact en past binnen het domein ‘Affordable housing in developed markets’ van het Global Impact Investing Netwerk (GIIN), waarvan Stichting Leger des Heils een van de oprichtende partijen is. Daarnaast linkt de impact van WoonVermogen aan vier Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s): Geen Armoede (1), Goede Gezondheid en Welzijn (3), Kwaliteitsonderwijs (4) en Duurzame Steden en Gemeenschappen (11).

Deelnemen kan vanaf 250.000 euro. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Fleur Bloemen van IBS via fleur.bloemen@ibsca.nl

Bron: Leger des heils
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten