Nieuwsbericht

Geen huisuitzettingen, wel verlenging van tijdelijke huurcontracten

26 maart 2020 | 1 minuut lezen

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat vinden minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang). Ze hebben daarom afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen. Daarnaast komt de minister met een spoedwet om tijdelijke huurcontracten te verlengen. De Woonbond en de LSVb ondersteunen dit. Aansluitend bij dit statement hebben leegstandbeheerders in een eigen verklaring aangegeven hoe ze omgaan met hun bewoners in deze crisistijd.

Het kabinet heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen op korte termijn in de financiële problemen komen. Voor huurders die ondanks die maatregelen niet de maandelijkse huur kunnen betalen, spannen verhuurders zich in om maatwerk te leveren. Daarnaast worden er gedurende de coronacrisis geen huisuitzettingen gedaan. Tenzij er evidente redenen zijn, zoals criminele activiteiten of extreme overlast.

Lees verder op de website van de Rijksoverheid; de Kamerbrief vindt u hier.

Huisuitzettingen zijn overigens structureel een ramp en een aantasting van mensenrechten. Het Leger des Heils, aangesloten bij Sociaal Werk Nederland, startte daarom de campagne 'Thuisblijven? #hoedan?'.
Door de coronacrisis worden de jarenlange misstanden rond het tekort aan goedkope woningen schrijnend zichtbaar. 
Op zeer korte termijn zijn er minstens 10.000 woningen hard nodig omdat nu al mensen met een vaak slechte gezondheid op straat moeten leven.

Antwoorden op gestelde vragen door Kamerleden over huisuitzettingen tijdens de coronacrisis, de gevolgen van de coronacrisis op huishoudens.