Nieuwsbericht

Leden in gesprek met gemeenten over kwaliteit

Stephanie Gross
24 oktober 2017 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland heeft in het najaar 2017 onderzoek gedaan naar het contact tussen leden en gemeenten over de kwaliteit van sociaal werk. 111 leden hebben hiervoor een enquête ingevuld. 

Structureel contact leden en gemeente over kwaliteit

80% van de respondenten geeft aan contact te hebben met hun gemeente(n) over kwaliteit van sociaal werk. In ruim de helft van de gevallen gaat het om structureel contact; daarnaast heeft een aantal leden structureel contact met de gemeente over andere onderwerpen maar komt kwaliteit hierbij regelmatig aan de orde. 

Neem zelf het initiatief!

Bij het tot stand komen van dit contact heeft in de allermeeste gevallen de lidorganisatie (mede) het initiatief genomen: in 46% van de gevallen lag het initiatief bij de organisatie, bij 43% was er sprake van een gezamenlijk initiatief van gemeente én organisatie. Eerder al gaven leden aan dat wanneer zij proactief het gesprek zochten met de gemeente over hun visie op kwaliteit, en over de manier waarop het Kwaliteitslabel deze ondersteunt, dit door de gemeente werd omarmd. Dit beeld wordt door de resultaten uit de enquête bevestigd. In maar 9% van de gevallen werd het contact over kwaliteit geïnitieerd door de gemeente. Een bijkomend voordeel van een proactieve insteek is dat er meer ruimte is voor de organisatie om het contact zelf vorm te geven. 

Borging van kwaliteit 

Zowel bij de leden zelf als bij de gemeenten is er - in de beleving van de sociaalwerkorganisaties -  behoefte aan een vorm van borging van kwaliteit. 58% van de respondenten geeft aan als organisatie deze behoefte te hebben, 56% ervaart een dergelijke behoefte ook bij hun gemeente(n). Een keurmerk is in beide gevallen de favoriete vorm van borging, met 38% bij de organisaties en – volgens de respondenten – 21% bij de gemeenten. 

Wat vinden gemeenten? 

Namens Sociaal Werk Nederland zijn er ook 25 Nederlandse gemeenten bevraagd naar het belang van de kwaliteit van sociaal werk. Gemiddeld geven gemeentes een cijfer van 8,9 over het belang van de kwaliteit van sociaal werk. Zij vinden zowel de kwaliteit zelf als de zicht op kwaliteit belangrijk. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stephanie Gross, gross@sociaalwerk.nl, 0621 457029 (di, woe, do). 

Lid wordenContact