Publicatie

Handreikingen harmonisatie

Eline Kolijn
13 januari 2016 | 1 minuut lezen

De overheid wil kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn brengen (harmoniseren). Zowel de financiering, de kwaliteitseisen als het toezicht worden op elkaar afgestemd en onder één wettelijk kader gebracht. Dit heeft gevolgen voor de positionering van peuterspeelzalen, de organisatievorm, de bedrijfsvoering, de communicatie, P&O beleid (o.a. toepassing cao’s, inzet vrijwilligers) en samenwerking met andere partijen in het veld.

Het beoogde invoeringsmoment voor deze veranderingen is 1 januari 2018. Gemeenten, uitvoerende organisaties en lokale partners moeten de komende jaren samen invulling gaan geven aan de harmonisatie.

Vanuit het project Ondersteuning peuterspeelzaalorganisaties in het kader van harmonisatie biedt Sociaal werk Nederland (voorheen: de MOgroep) ondersteuning in de voorbereiding op en invoering van de nieuwe eisen. Advies- en onderzoeksbureau Sardes en Buitenhek Management & Consult schreven in opdracht van Sociaal Werk Nederland drie handreikingen: Eén voor peuterspeelzaal- en kinderopvangondernemers, één voor aanbieders van peuteropvang en één voor gemeenten. 

U kunt de handreikingen vinden in de bijlage bij dit bericht. 

Voor meer informatie over de harmonisatie en het ondersteuningstraject kunt u contact opnemen met Eline Kolijn, via kolijn@sociaalwerk.nl

 

Erratum
29/01/2016 - De enquete in bijlage 3 van de handreiking 'Invoering harmonisatie voor peuterspeelzaal- en kinderopvang ondernemers' was niet volledig. De volledige bijlage vindt u onder de naam 'Herziening Bijlage 3' en als bijlage bij het bestand '160113HandreikingBuitenhekdef'.

05/02/2016 - Met de publicatie van het Expertmodel Kostprijs Peuteropvang 2016 (MOgroep, 2016) verandert paragraaf 7.4 en vervalt bijlage 7 van de handreiking 'Invoering harmonisatie voor peuterspeelzaal- en kinderopvang ondernemers'. De nieuwe versie van de handreiking vindt u onder de naam '160205HandreikingBuitenhekdef'.
* Het Expertmodel Kostprijs Peuteropvang 2016 (MOgroep, 2016) kunt u hier downloaden.

04/04/2016 - In de handreiking 'Harmonisatie voor aanbieders van peuteropvang' van Sardes zijn wat kleine wijzigingen aangebracht. 

4 documenten toegevoegd
Lid worden