Publicatie

BTW en combinatiefuncties

10 maart 2014 | 1 minuut lezen

Welke vormen van 'uitleen' van een combinatiefunctionaris zijn mogelijk? En wat zijn de gevolgen voor het werkgeverschap en het betalen van BTW? De factsheet 'Vormen van uitleen' en BTW zet het voor u op een rij. De invulling van combinatiefuncties blijft overigens lokaal maatwerk. De factsheet adviseert dan ook om elke voorgenomen variant aan uw belastingsinspecteur voor te leggen.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact