Nieuwsbericht

Derde dialoogsessie! Jongerengezant Naima Azough praat in Zaanstad met jongeren, wethouders en jongerenwerkers

18 oktober 2019 | 2 minuten lezen

Het jongerenwerk moet in 2019 op de kaart! Jongerengezant Naima Azough voert gesprekken in het land met jongeren, wethouders en jongerenwerkers. De resultaten van deze Dialoogsessies (21 oktober Zaanstad, 11 november Uden) neemt ze mee naar de Dag van het Jongerenwerk en het congres op 29 november in Rotterdam.

What’s Up wethouder en jongeren?!
Wethouder Songül Mutluer is de derde wethouder die tijdens een dialoogsessie in gesprek gaat met jongeren uit haar gemeente. Wethouder Haak-Griffioen uit Almere en wethouder Louwers uit Arnhem gingen haar voor. De jongeren zelf kunnen als geen ander vertellen hoe het is om op te groeien in een bepaalde gemeente en hoe jongerenwerkers hen daarbij stimuleren, begeleiden en beschermen.

Tijdens de dialoogsessie in Zaanstad kaart Naima aan wat de jongeren later anders zouden doen als zij zelf kinderen hebben. Wat heb je aan een jongerenwerker en wat moet die wel en niet doen? Moeten jongerenwerkers op straat in gesprek of is een eigen ruimte (in een buurthuis) belangrijk? Hoe nodig heb je als jongeren een rolmodel of vertrouwenspersoon?

Jongerenwerkers vertellen over hun werk op straat, school, in de buurt; rond schulden en burgerschap. Een vertrouwensband opbouwen kost tijd. Moet het jongerenwerk er al vroeg bij zijn, zoals uit een van de voorbeelden bleek? En wat doen we met de ouders en de omgeving?

Wat speelt er in Zaanstad
In de gemeente zijn drugsproblematiek (meer harddrugs, op jongere leeftijd), schooluitval en criminaliteit zorgpunten. En er gaat te veel geld naar jeugdzorg. Dat moet slimmer, door hulp eerder te organiseren. De gemeente wil voorkomen dat kinderen en jongeren uitvallen. Hoe doen ze dat? Hoe stimuleer je dat jongeren actief meedoen op school en in de samenleving of er weer bij getrokken worden?

De wethouder maakt kennis met enkele bijzondere projecten van de drie organisatie die in de gemeente Zaanstad werken: SMD, Incluzio, DOCK en GGD/Straathoekwerk. Ze krijgt de kans om meer te horen over werkzaamheden die veelal in stilte worden verricht in haar gemeente.

Waarom Dialoogsessies?
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De bedoeling daarbij is dat ouders (opvoeders) en kinderen en jongeren veel eerder, in hun eigen buurt, geholpen worden. Daarvoor heb je de jeugdhulpverleners en jongerenwerkers nodig die de buurt, gezinnen en jeugd kennen. Maar die zijn met veel te weinig. Hun aantal moet minstens vertienvoudigen. De focus moet voor een deel van jeugdzorg af, richting buurtwerk, jongerenwerk. Daarom vertellen we gemeenten wat jongeren en ouders nodig hebben, en dat #sterkjongerenwerk daar een unieke rol in speelt. Dat doen we dmv onderzoek van oa Verwey-Jonker instituut en de HvA/Youthspot.
Op het bestuurlijke congres “Voor #sterkjongerenwerk” (29 november, Rotterdam) koppelt Naima Azough terug wat ze in de steden tijdens de dialoogsessies gehoord heeft. Rotterdam is gaststad van dit congres voor gemeenten en bestuurders/managers sociaal werk. Met veel workshops en de film Ruwe Diamanten. Meer jongerenwerk is minder jeugdzorgen!