Nieuwsbericht

Programma en inschrijven - Bestuurlijk congres jongerenwerk - 29 november 2019

1 oktober 2019 | 1 minuut lezen

Kansrijk opgroeien in een veilige wijk: #sterkjongerenwerk! 

Vrijdag 29 november 2019, 9.30-17.30 uur.
Huis van de wijk ‘De Nieuwe branding’, Crooswijk, Rotterdam.

Gastgemeente is Rotterdam: wethouder Judith Bokhove jeugd gaat met u in gesprek!

Opgroeien in deze tijd vraagt veel van jongeren. Niet alle jongeren groeien op in een kansrijke omgeving.
Dat leidt soms tot extreem gedrag, criminaliteit, verslaving, psychische problemen en/of (school)uitval. Maar hoe stimuleer je talenten van hen en vergroot je de veiligheid van kwetsbare jongeren en de lokale samenleving? De actualiteit staat er bol van: hoe voorkom je dat kwetsbare jongeren in criminele milieu's terecht komen.

Bovendien drukken zwaardere zorg en langdurige sociale regelingen zwaar op de gemeentelijke begroting. Door de inzet van professionals die de jongeren écht kennen, in de buurt zijn en de sociale kaart goed kennen, werken we aan een paradigmashift van curatie naar preventie.

Hoe ziet het jeugdbeleid en concreet het jongerenwerk eruit van gemeenten als Rotterdam, Arnhem, Uden én Antwerpen?  

En verder? De laatste onderzoeken over de effectiviteit van jongerenwerk, het gebruik van data binnen jongerenwerk, een kijkje in de online wereld van jongeren, én de laatste landelijke beleidsontwikkelingen rond jeugd, jeugdhulp en jongerenwerk.  Kortom een inspirerende en uitdagende dag voor gemeentelijke bestuurders en beleidsmedewerkers jeugd, en managers jongerenwerk die zich werkelijk sterk maken voor de kansen van jongeren.

  • De deelnemers ontvangen bovendien gratis de nieuwe handreiking van het NJI over online werken met jongeren. Ook wordt de nieuwste Factsheet over jongeren en jongerenwerk gepresenteerd.

Aanmelden kan hier en attendeer uw gemeente op dit congres.. Kom samen met de wethouder jeugd, ambtenaar jeugd.