Nieuwsbericht

Nieuwe brochures over Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Stephanie Gross
14 januari 2019 | 1 minuut lezen

Voor iedereen die in de kinderopvang te maken heeft met vluchtelingenkinderen en hun ouders zijn er nu vier brochures beschikbaar met achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en tips.

De brochures zijn ook informatief voor andere professionals en vrijwilligers in onderwijs, wijk- en jeugdteams, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorgdie werken met deze kinderen en hun ouders.

Nieuwe uitdagingen voor de kinderopvang
Veel kinderopvangorganisaties komen in aanraking met jonge vluchtelingenkinderen. Dit kunnen kinderen zijn die met familieleden naar Nederland zijn gevlucht, die voor gezinshereniging zijn gekomen of die in Nederland zijn geboren nadat hun ouders hierheen zijn gevlucht.
De komst van vluchtelingenkinderen en hun ouders stelt de kinderopvang voor nieuwe uitdagingen en vragen. Hoe communiceer je met ouders die analfabeet zijn en totaal geen Nederlands of Engels spreken? Hoe kom je erachter of afwijkend gedrag van een kind te maken heeft met een cultuurverschil, een trauma of een ontwikkelingsstoornis? Hoe stel je kinderen en ouders op hun gemak die grote moeite hebben om gescheiden te worden?

Praktische brochures voor de kinderopvang
Het Consortium Vluchtelingenpeuters dat bestaat uit Sociaal Werk Nederland, Pharos, het NJi en Sardes, heeft met hulp van het Kinderopvangfonds vier praktische brochures geschreven voor kinderopvangorganisaties die opvang bieden aan jonge vluchtelingenkinderen. Deze handreikingen zijn in samenwerking met het werkveld ontwikkeld tijdens regionale bijeenkomsten en pilots

De reeks ‘Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang’ bestaat uit deze vier brochures:

De brochures zijn gratis te downloaden; u vindt ze hier in de bijlagen, en via de websites van de vier consortiumpartners.
Meer lezen: eerdere publicaties Peuterspeelzaalwerk en vluchtelingpeuters