Nieuwsbericht

Krimp en 'yuppificatie' in kinderopvang zet door

26 april 2012 | 1 minuut lezen

De krimp in de kinderopvang zet onverminderd door. Uit een nieuw onderzoek onder kinderopvangaanbieders blijkt dat de verwachte groei van 4 procent in de dagopvang, waarover minister Kamp dit jaar nog sprak, geen sprake is. Op de langere termijn (tot 2015) verwacht Buitenhek een krimp van tenminste 12 procent vergeleken met 2011. De kanttekening bij deze prognose is wel dat Buitenhek anticipeert op een nieuwe bezuinigingsronde in 2013.

Nu het kabinet Rutte I is gevallen, is niet duidelijk of deze plannen een vervolg gaan krijgen. De gemiddelde krimp bedraagt 12 procent. Met de term 'yuppificatie' doelt Buitenhek op de opvallend grote afname van het gebruik van kinderopvang onder gezinnen met lage inkomens. In wijken waar veel gezinnen met lage inkomens wonen, is de vraaguitval het grootst. Gebruikers van kinderopvang vallen steeds vaker in een hogere inkomenscategorie.

Lid wordenContact