Blog

Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein?

De ‘policy brief’ van Centraal Planbureau beoogt het hele sociaal domein te bestrijken, maar kijkt feitelijk vooral de inkoop van huishoudelijke hulp en individuele wmo-begeleiding.
27 februari 2018 | 1 minuut lezen

Onlangs kwam het Centraal Planbureau (CPB) met een ‘policy brief’ over effectieve inkoop in het sociaal domein. Namens Sociaal Werk Nederland was ik bij een presentatie erover. Het gaat feitelijk om een handreiking, met als kern het advies aan gemeenten om zoveel mogelijk aanbieders te contracteren. Volgens het CPB verbetert dat de kwaliteit van de dienstverlening én leidt het tot een kostenbesparing. Dus het is goed voor de gemeente en goed voor cliënten.
Dat advies verbaasde me omdat ik regelmatig gemeenten tegenkom die juist mínder aanbieders willen, of zelfs maar één. En ten tweede: de titel van de handreiking dekt de lading niet. Het gaat niet over de inkoop in het sociaal domein als geheel, maar slecht over een deel ervan, namelijk huishoudelijke hulp en een stukje Wmo-begeleiding.
Een belangrijke element van het CPB-voorstel is dat het de keuze voor een aanbieder bij  de cliënt legt. Die kan zelf in zee gaan met de aanbieder die hem het beste lijkt. Maar neem de gemeente Leeuwarden, die werkt met 61 aanbieders. Hoe kun je die allemaal vergelijken? Waar moet je op letten? Onze lidorganisaties hebben vaak te maken met kwetsbare burgers, voor wie het selecteren van een aanbieder niet zo eenvoudig is. Los daarvan kun je de keuzevrijheid ook invullen als er maar één (hoofd)aanbieder is. Dat is dan vaak een grote organisatie; je kunt je voorstellen dat een cliënt in dat geval kunt kiezen welke professional hem het meest aanspreekt. Dat doen ze bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn.
Al met al lijkt het CPB-model niet erg geschikt voor een innovatieve manier van werken in het sociaal domein. Wat mij betreft is het te veel gebaseerd op het inkopen van huishoudelijke hulp. En in feite bedoelen ze met effectieve inkoop vooral kostenreductie. Maar als je het hebt over bredere, integrale en innovatieve dienstverlening, dus inclusief maatschappelijk werk, jongerenwerk, ouderenwerk, noem maar op, dan zien we veel meer in het nieuwe contracteren, oftewel gebiedsgebonden financiering. Die biedt ook veel aanknopingspunten voor preventie.
Saillant detail tijdens de presentatie in Den Haag was dat er ook cijfers werden getoond over de tevredenheid van cliënten over de dienstverlening binnen het sociaal domein. En wat bleek? De gemeente Alphen aan den Rijn scoort het hoogst, Leeuwarden bungelt onderaan.

Lid wordenContact