Blog

Zomerstages Sociaal Werk voor Kamerleden van start!

Sociaal Werk Nederland heeft een traditie in het organiseren van Zomerstages voor Kamerleden. Nu voor het eerst in samen met kennisinstituut Movisie. Er is veel belangstelling: 15 Kamerleden!
27 juni 2017 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland heeft een traditie in het organiseren van Zomerstages voor Kamerleden. Dat doen we nu voor het eerst in samenwerking met kennisinstituut Movisie, onder de noemer Zomerstage Sociaal Werk. Het blijkt duidelijk te voorzien in een behoefte: de teller gaat richting de 15 Kamerleden, een record!
De belangstelling is ook Kamerbreed: van links tot rechts. Onze leden geven de Kamerleden graag een kijkje in de keuken van de aanpak rond onder meer jeugd en opvoeding, armoede en schulden, vluchtelingen en integratie, "sociaal maakt gezond" en participatie in de wijken.

Tijdens deze zomerstage krijgen de Kamerleden de kans om een of twee dagdelen met eigen ogen te zien hoezeer het sociale domein in beweging is. Hoe de adagio’s "mensen in hun kracht zetten" en "minder zorg, meer welzijn" gestalte krijgen, bijvoorbeeld in de ruim twintig Gouden sociale Gemeenten die Sociaal Werk Nederland heeft onderscheiden.

De Kamerleden lopen mee met sociaal werkers, cliënten, buurtbewoners, vrijwilligers, gemeentelijke beleidsambtenaren en andere vakinhoudelijke experts. Ze bezoeken wijkteams, geheugenhuizen en nieuwe dagbestedingsprojecten voor ouderen, maar ook actieve buurten en buurthuizen vol wijkinitiatieven, of de IKC’s (Integrale Kindcentra) waar kinderen van 0-12 jaar en hun ouders in- en uitlopen.

Ze gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen op het terrein van armoede en schulden of huiselijk geweld. Of ze horen hoe jeugdhulp, inkoopprocessen en ondersteuning van kwetsbare burgers in z’n werk gaan. Ook beleidsmedewerkers en persvoorlichters binnen de fractie doen in sommige gevallen mee.
Ze ontvangen bovendien een introductiedossier over het sociaal domein, met relevante informatie over de interventies en de organisaties waarmee zij in de komende Kabinetsperiode te maken krijgen.

Nijkerken bijt spits af in Maastricht
Vorige week startte de reeks zomerstages in Maastricht. Met recht konden we spreken van een zomerstage. De temperatuur steeg tot ruim boven de 30 graden. VVD-Kamerlid Chantal Nijkerken nam deel aan een intensief stageprogramma van een dagdeel dat werd georganiseerd door sociaalwerkorganisatie Trajekt. Thema: armoede en schulden. Ook de fractievoorzitter Michel Severijns van de VVD-Maastricht schoof aan.

Experts van Trajekt en partners gaven presentaties en beantwoordden de vele vragen van Chantal Nijkerken over innovatieve projecten als NoCredit, GameOver, Quiet Community Maastricht, Droommoeders, Schuld en Budget Buddy en het samenwerkingsverband "Samen uit de min".
Aan het slot ontving Chantal Nijkerken het jubileumjaarboek "100 jaar welzijnswerk Trajekt", een special over armoede én het introductiedossier sociaal domein (Movisie). Ze bleek zeer geïnteresseerd in innovatieve aanpakken en afspraken voor vervolgbezoeken aan Maastricht zijn in de maak.
Zie ook de webite van Sozio.

Sociaal Werk Nederland heeft op haar website een apart onderdeel ingericht over de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

 

Lid wordenContact