Publicatie

VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2018

17 april 2018 | 1 minuut lezen

Voor het opbouwen van een nieuw leven in Nederland is inburgering voor vluchtelingen van belang. Op dit moment vindt een evaluatie plaats van de Wet inburgering 2013. De evaluatie richt zich op de vraag of inburgeraars het inburgeringsexamen binnen de gestelde termijn behalen. In deze zesde editie van de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer staan de beleving van en de ervaring met inburgering van vluchtelingen zélf centraal. Dit perspectief is onontbeerlijk in de discussie over het toekomstige Nederlandse inburgeringsbeleid. Voor vluchtelingen biedt de inburgering immers kansen om de Nederlandse taal te leren, kennis te maken met de Nederlandse maatschappij en zich te oriënteren op de eigen mogelijkheden. In deze IntegratieBarometer staat de vraag centraal welke rol inburgering speelt in het leven van vluchtelingen. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag hebben we gebruik gemaakt van diepte-interviews met inburgeraars en focusgroepen met inburgeraars, maatschappelijk begeleiders en taaldocenten.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact