Publicatie

Handreiking voor buurtbewoners om te werken aan een veilige wijk voor LHBTi's

7 februari 2018 | 1 minuut lezen

Het initiatief om in de wijk aan de slag te gaan volgens de werkwijze van Natuurlijk Samen ligt in de handen van bewoners. Buurtbewoners zetten een Natuurlijk Samen-wijkgroep op van mensen met diverse achtergronden die willen optreden voor veiligheid, tolerantie en sociale cohesie in de buurt. Zij ondernemen in hun eigen buurt acties om de veiligheid en leefbaarheid van en voor LHBTI’s te verbeteren.Deze acties bedenkt de wijkgroep zelf. Professionals vanuit bijvoorbeeld sociale wijkteams of het opbouwwerk kunnen dit ondersteunen. De Alliantie Natuurlijk Samen kan hierbij advies geven.

In de handreiking wordt achtereenvolgens ingegaan op de activering van sleutelfiguren, het verrichten gezamenlijke acties, evaleuren van een gezamelijke actie.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact