Publicatie

Brochure zelfregie bij huiselijk geweld

12 mei 2014 | 1 minuut lezen

De inzet van zelfregie in de aanpak van huiselijk geweld is niet nieuw. Bekend is dat de kans op duurzame oplossingen groter wordt als van cliënten een actieve bijdrage wordt gevraagd. Voor hulpverleners blijkt het echter vaak een uitdaging om hulp te verlenen vanuit de principes van zelfregie.

De nieuwste publicatie van Movisie Zelfregie en huiselijk geweld gaat in op de vraag hoe zelfregie bijdraagt aan duurzame veiligheid achter de voordeur. Voorbeelden uit de praktijk bij Steunpunten Huiselijk Geweld, Bureau Jeugdzorg en sociale wijkteams laten zien welke instrumenten zij gebruiken bij het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld.
Wat blijkt? Zelfregie zit verstopt in ogenschijnlijk kleine stappen. Leden van de MOgroep hebben ook meegewerkt aan de totstandkoming van deze brochure.

1 document toegevoegd
Lid wordenContact