Publicatie

Nieuwe Jeugdwet knipt hulp doormidden

Monique Kaasjager
5 september 2013 | 1 minuut lezen

Dit is een ouder bericht (juli 2013). We plaatsen het ter archivering in de kennisbank.

Volgens de concept-jeugdwet, mag jeugdhulp straks alleen nog worden uitgevoerd door geregistreerde jeugdhulpprofessionals. Lichte jeugdhulp komt nu van maatschappelijk werkers, jeugd- & jongerenwerkers en opvoedingsondersteuners die vaak niet beschikken over een dergelijke registratie. Zij zullen dus straks een deel van hun werk (jeugdhulp) niet meer mogen doen. Er wordt een onwerkbare knip gemaakt tussen dat wat valt onder ‘preventie’ (Wmo) en dat wat valt onder ‘lichte jeugdhulp’ (jeugdwet).

De MOgroep waarschuwt voor hoge kosten, onnodige drempels voor snelle simpele hulp, wegvallen van vroegsignalering in het wijknetwerk en vernietiging van expertise van sociaal professionals als straks alleen geregistreerde jeugdhulprofessionals die hulp mogen geven.

Hierbij vindt u het volledige persbericht van de MOgroep met reactie op de conceptwet.

Hier vindt u de concept-Jeugdwet.
 

1 document toegevoegd
Lid worden